pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy wśród jednostek naukowych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wykaz jednostek naukowych dla których ustalono kategorię. W grupie tych jednostek znalazły się wydziały Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Nasza Uczelnia jest jedna z czterech państwowych szkól zawodowych, którym nadano kategorie naukową. Najwyżej ministerialna komisja oceniła wyniki Wydziału Zarządzania i Informatyki.

Wykaz MNiSW obejmuje jednostki naukowe, dla których ustalona została kategoria w wyniku oceny parametrycznej dotyczącej działalności tych jednostek w latach 2005 – 2009.  W wyniku oceny Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych nadaje poszczególnym jednostkom jedna z trzech kategorii – A, B lub C.

Wydział Zarządzania i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy sklasyfikowany został do drugiej kategorii. Pozostałe Wydziały funkcjonujące w naszej Uczelni otrzymały niższą kategorie – trzecią.

Druga kategoria przyznana Wydziałowi Zarządzania i Informatyki przyznana została za publikacje w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych wymienionych w wykazie ministerstwa, autorstwo monografii lub podręcznika autorskiego w języku innym niż angielski lub podstawowym dla danej dyscypliny, autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku innym niż angielski lub podstawowym dla danej dyscypliny. Przy obliczaniu punktów przysługujących wydziałowi z tych tytułów brano także pod uwagę liczbę zatrudnionych pracowników dydaktycznych co umożliwiło przeliczenie ich efektywności – średniej liczby punktów przypadających na jednego zatrudnionego.

Najwięcej punktów Wydział uzyskał za autorstwo monografii lub podręcznika – 156; publikowanie w recenzowanym czasopiśmie – 9 oraz autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku – 6. Łącznie Wydział Zarządzania i Informatyki uzyskał w ten sposób 171 punktów co w przeliczeniu na liczbę osób zatrudnionych w Wydziale dało współczynnik efektywności 15,09.

Przypomnijmy, że dotychczas Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy miała najniższą kategorię naukową jako jedyna spośród państwowych uczelni zawodowych. Tegoroczna ocena potwierdziła tę ocenę a nawet pozwoliła na jeszcze wyższą ocenę działalności naukowej naszej Uczelni.

<<POWRÓT
Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u