pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Weź udział w konkursie i wygraj staż !

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zaprasza wszystkich studentów naszej Uczelni do udziału w konkursie na najlepszą kampanię informacyjno-promocyjną Biura Karier.

Podstawowym zadaniem Biura Karier PWSZ im. Witelona w Legnicy jest wsparcie, przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy poprzez organizację konsultacji indywidualnych i warsztatów grupowych, opracowanie indywidualnych planów działania, ścieżek rozwoju zawodowego, przygotowanie i organizacja staży oraz udzielanie porad z zakresu doradztwa zawodowego oraz poszerzania umiejętności interpersonalnych.

Wyłoniona w konkursie kampania informacyjno-promocyjna, charakteryzująca się wysokim poziomem merytorycznym i spełniającą rolę marketingową oraz informacyjną będzie wykorzystywana do promowania działań Biura Karier wśród studentów, absolwentów i pracodawców.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: akceptacja i przestrzeganie warunków konkursu, dostarczenie prac konkursowych, obejmujących projekty kampanii informacyjno-promocyjnych, zgodnie z wymaganiami, o których mowa w regulaminie konkursu (regulamin dostępny na stronie internetowej Uczelni), dostarczenie, wraz z projektem kampanii informacyjno-promocyjnej opracowanych strategii i koncepcji, haseł reklamowych, znaków graficznych (logotypów) oraz prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia konkursowego, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

Prace mogą być realizowane i zgłaszane tylko w sposób indywidualny. W konkursie mogą wziąć udział tylko te prace, które nie brały udziału w innych konkursach. Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie jeden projekt pracy.

Elementy tekstowe i graficzne zawarte w koncepcji kampanii informacyjno-promocyjnej powinny: nadawać się do różnorodnego wykorzystania, zarówno na materiałach codziennego użytku jak i materiałach reklamowych i promocyjnych, komponować się zarówno na dużym i małym formacie, składać się z wyrazów albo z rysunków lub z kombinacji wyrazów i rysunków, zawarte w koncepcji znaki graficzne (logotypy) należy opracować i przedstawić w kilku wariantach (wariant poziomy i pionowy, wersja na jasnym i ciemnym tle, druk kolorowy i monochromatyczny).

Projekt powinien być dostarczony w wersji papierowej i elektronicznej, w formacie DOC i PDF.

Prace konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: założeniami kampanii informacyjno-promocyjnej ma być efektywne zachęcanie studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy do uczestniczenia w przedsięwzięciach realizowanych przez Biuro Karier, kreatywne, nowoczesne przedstawienie specyfiki funkcjonowania Biura Karier, dostosowanie środków przekazu do adresatów, jakimi są studenci i absolwenci, czytelność, łatwość zastosowania w różnych mediach, oryginalność, łatwość zapamiętywania i rozpoznawania znaków i haseł.

W wyniku postępowania konkursowego Komisja konkursowa przyznaje jedną nagrodę główną w postaci 3-miesięcznego stażu w ramach projektu „Bliżej realiów rynkowych –wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami”.

Prace należy składać osobiście lub drogą mailową na adres:  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, ul. Sejmowa 5A/Bud. C, pok. 103 A, 59-220 Legnica, e-mail: bk@pwsz.legnica.edu.pl.

Prace wysyłane drogą mailową lub dostarczone osobiście powinny być opatrzone takim samym tytułem ,,KONKURS – BIURO KARIER”.

Termin nadsyłania prac mija 8 kwietnia 2013 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12 kwietnia 2013 r. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stroni internetowej Uczelni.

REGULAMIN

(pk)

<< POWRÓT




Imieniny: Flicyty, Kajetana, Pauli



Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u