pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Porozumienie z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

14 czerwca br. w siedzibie naszej Uczelni podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. w Legnicy.

Porozumienie z Legnicką Specjalną Strefą EkonomicznąW podpisanym dokumencie partnerzy porozumienia oświadczyli, że zamierzają ze sobą współpracować i ustalili ramowe zasady takiej współpracy. Uczelnia zobowiązała się, że jej podstawowa jednostka organizacyjna - Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych prowadzi i będzie prowadzić nadal kształcenie na kierunkach o profilu praktycznym: Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne  oraz Filologia Angielska Prowadzenie kierunków o profilach praktycznych nie jest możliwe bez współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, wśród których jest też LSSE.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oświadczyła, że w pełni popiera kształcenie na wymienionych kierunkach. Ta forma jest zgodna z wymogami i oczekiwaniami pracodawców w zakresie kwalifikacji absolwentów Uczelni,  którzy winni posiadać przygotowanie praktyczne nabyte w trakcie studiów przy udziale podmiotów gospodarczych i innych jednostek funkcjonujących na rynku dóbr i usług.

Partnerzy zobowiązali się także do wzajemnego wspierania w miarę swoich możliwości faktycznych i prawnych oraz do uwzględniania spraw i interesów drugiego partnera w swoich działaniach w zakresie określonym porozumieniem. Porozumienie z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

Ponadto obie strony zadeklarowały, na odrębnie uzgodnionych warunkach merytorycznych i finansowych, wzajemną współpracę w zakresie: realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych i innych, doradztwa naukowo-badawczego w zakresie problematyki kształcenia na wymienionych kierunkach, organizowania szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych związanych z problematyka kształcenia  na kierunkach wymienionych oraz organizacji praktycznej nauki zawodu, w miarę możliwości Partnerów w tym zakresie.

Porozumienie zostało zawarte na okres trzech lat i może być przedłużone na kolejne  3 lata.

W imieniu Uczelni porozumienie podpisał prof. dr hab. Ryszard K. Pisarski, rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy. Legnicką Specjalna Strefę Ekonomiczna reprezentował dr Adam Grabowiecki, prezes LSSE S.A.                 

(pk)

<< POWRÓT Imieniny: Julity, Ludmiły, Zdobysława
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u