pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
II. Międzynarodowy Tydzień Głuchych w Legnicy

II. Międzynarodowy Tydzień Głuchych w LegnicyJuż po raz drugi Legnica była gospodarzem Międzynarodowego Tygodnia Głuchych. Cykl imprez przebiegał pod hasłem „Równość dla głuchych”. Tegoroczne obchody przygotowały miejskie instytucje – Legnicka Biblioteka Publiczna, Młodzieżowe Centrum Kultury, Muzeum Miedzi, Zespół Szkół Integracyjnych oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.

W tym roku temat skupił się na równości dla osób niesłyszących w społeczeństwie, promowanie i uznanie twórczości głuchych do globalnego dobrobytu. „Równość dla głuchych” propaguje artystyczne, społeczne, polityczne i kulturalne osiągnięcia niesłyszących. Temat ten koncentruje się również na uznaniu języka migowego oraz praw osób głuchych na całym świecie.

Międzynarodowy Tydzień Głuchych jest manifestacją jedności, pokazującą wielkość i spójność ludzi głuchych w różnych częściach świata, zwiększającą solidarność wśród niesłyszących i ich sojuszników, a także służy do pobudzania większych wysiłków na rzecz promowania ich praw. Tydzień ten jest też testem działalności i zaangażowania rodziców i rodzin osób głuchych, tłumaczy, wszelkiego rodzaju specjalistów pracujących z na rzecz osób głuchych.

Obchody II. Międzynarodowego Tygodnia Głuchych, które potrwają do 15 września i zostały objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Legnicy zainaugurowano 9 września w Legnickiej Bibliotece Publicznej. W spotkaniu w Bibliotece nie zabrakło przedstawicieli naszej Uczelni - dr Heleny Babiuch, Prorektora ds. Dydaktyki i Studentów oraz dr Jana Wojtasia Pełnomocnika Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy ds. Osób Niepełnosprawnych.

W kolejnych dniach gospodarzem imprez były inne instytucje.

We wtorek, 10 września, Młodzieżowe Centrum Kultury, które zorganizowało m.in. warsztaty plastyczne i ceramiczne. W środę, 11 września Muzeum Miedzi umożliwiło zwiedzanie wystaw oraz zajęcia edukacyjne i warsztaty historyczne. II. Międzynarodowy Tydzień Głuchych w Legnicy

Z kolei w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 12 września bieżącego roku odbyła się konferencja naukowa z cyklu „Niepełnosprawni we współczesnej rzeczywistości” pt. „Równość dla głuchych”.

Podczas dyskusji omówione zostały między innymi kwestie związane z ułatwieniem osobom niesłyszącym dostępu do tłumaczy języka migowego w instytucjach państwowych, najważniejsze zagadnienia dotyczące aktywizacji zawodowej osób niesłyszących i korzyści płynące z zatrudnienia takich osób oraz bariery na jakie napotykają pracodawcy zatrudniający osoby niesłyszące.

Otwarcia konferencji dokonała dr Helena Babiuch, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz dr Jan Wojtaś, Pełnomocnik Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy ds. Osób Niepełnosprawnych.

Dyskusje i wystąpienia prelegentów podzielono na dwie sesje. Pierwsza koncentrowała się wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w codziennym życiu oraz na trudnościach i barierach na jakie często natrafiają w urzędach czy instytucjach.

W tej części zaprezentowano zostały następujące wystąpienia: dr Jan Wojtaś w referacie Społeczne konteksty funkcjonowania osób niepełnosprawnych, omówił zmieniającą się świadomość społeczną zarówno osób niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych, postępie w znoszeniu barier społecznoekonomicznych, które determinują sytuację osób z niepełnosprawnościami.

Następnie dr Maria A. Paszkowicz i dr Marcin Garbat z Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprezentowali Status osób z niepełnosprawnościami. Z kolei dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczna z PWSZ im. Witelona w Legnicy skoncentrowała się na Sytuacji osób niedosłyszących w obecnym systemie rehabilitacji. Mgr Dariusz Stefaniak z PWSZ im. Witelona w Legnicy poruszył temat Edukacji jako formy aktywizacji społecznej osób niesłyszących. Na zakończenie tej części Natalia Pater i Piotr Zając z PWSZ im. Witelona w Legnicy zaprezentowali Doświadczenie edukacyjne studentów z niepełnosprawnością.

Drugą część obrad poprowadziła Monika Ingot-Werner, Dyrektor zarządzający Europejskim Centrum Obsługi Głuchych.

O Wykluczeniu społecznym osób niesłyszących mówili Liderzy Ruchu Społecznego Głuchych i Ich Przyjaciół, którzy zwrócili uwagę, że najistotniejszą barierą, z jaką borykają się osoby niesłyszące jest komunikowanie się ze społeczeństwem. Osoby niesłyszące z powodu bariery w komunikowaniu się mają tendencję do izolacji i zamykania się we własnym środowisku, w którym czują się bezpieczne, nie narażone na pośmiewisko. Działania takie nie odbijają się jednak pozytywnie; rośnie zagrożenie wykluczeniem społecznym, osoby niesłyszące nie rozwijają się kulturalnie, nie idą z „duchem czasu”, są bardziej narażone na bezrobocie, mają utrudniony dostęp do świadczeń i usług publicznych.

II. Międzynarodowy Tydzień Głuchych w LegnicyDyrektor Legnickiej Biblioteki Publicznej mgr Anna Gątowska, zaprezentowała temat pt. Biblioteka, miejsce spotkań i wymiany poglądów osób z niepełnosprawnością. W ostatnich latach biblioteki przejmują funkcje centrów kulturalnych i edukacyjnych, dlatego też zastosowanie systemów komputerowych, nowoczesnych technologii dało osobom niepełnosprawnym możliwość samodzielnego przełamywania swoich ograniczeń fizycznych i równoprawnego dostępu do informacji. Aby umożliwić wszystkim użytkownikom korzystanie z komputerów wiele bibliotek pomyślało o przystosowaniu sprzętu zarówno dla osób z niedowładem kończyn, jak i o osobach z wadami wzroku i słuchu.

Na zakończenie Monika Ingot-Werner omówiła Działania Stowarzyszenia Równość Człowieka Głuchego na rzecz aktywizacji społecznej osób niesłyszących zaś mgr Leonard Narowski, Prezes HR Konsulting Sp. z o.o. przedstawił System komunikacji dla osób niesłyszących sposobem na aktywizację społeczną i zawodową.

II. Międzynarodowy Tydzień Głuchych w Legnicy obfitować będzie również w występy artystyczne przygotowane przez wychowanków Młodzieżowego Centrum Kultury. W sobotę, 14 września natomiast odbędą się zajęcia sportowe w Zespole Szkół Integracyjnych. Dzień później na legnickim Rynku odbędzie się uroczyste zakończenie i podsumowanie II. Międzynarodowego Tygodnia Głuchych w Legnicy.

(pk)

<< POWRÓT
Imieniny: Albina, Antoniny, RadosławyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u