pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Gaudeamus po raz trzynasty

Inauguracja roku akademickiego w PWSZZgodnie z akademicką tradycją, już po raz trzynasty nowo przyjęci studenci uczestniczyli w uroczystości inauguracji roku akademickiego 2010/2011 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W tym roku  naukę na pierwszym roku, na studiach stacjonarnych i nie stacjonarnych rozpoczęło ponad 2 tysiące studentów. Będą oni się kształcić na sześciu wydziałach.

Zanim rozpoczęła się uroczystość odprawiona została msza w intencji legnickiego środowiska akademickiego w katedrze pw. św. św.  Apostołów Piotra i Pawła. Uroczyste nabożeństwo celebrował ks. biskup dr Stefan Cichy, Ordynariusz Diecezji Legnickiej. W mszy uczestniczyły władze Uczelni, grupa pracowników i studenci.

Uroczystości w salach wielofunkcyjnych rozpoczęły się od wejścia na salę Senatu Uczelni wraz z zaproszonymi gośćmi z zaprzyjaźnionych szkół wyższych i władz PWSZ im. Witelona w Legnicy. Tradycyjnie orszak zamykał Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski.  Kiedy władze Uczelni zajęły miejsca na podium, Chór Kameralny „SENZA RIGORE” z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pod dyrekcją Jolanty Szybalskiej-Matczak odśpiewał „Mazurka Dąbrowskiego”.

Następnie Rektor prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski powitał zaproszonych gości. W tym gronie znalazł się Ksiądz Biskup dr Stefan Cichy – Ordynariusz Diecezji Legnickiej, Norbert Wojnarowski – Poseł na Sejm RP, prof. Vladimir Serdeczny -  przedstawiciel Uniwersytetu Jean Monneta –SaintEtienne w Ranne, doc. dr inż. Izabela Wojewoda - Prorektor ds. Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, prof. dr hab. inż. Andrzej Kasprzak - Prorektor ds. Nauczania Politechniki Wrocławskiej, Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska - Prorektor ds. studenckich i nauczania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dr inż. Katarzyna Pantoł - Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, mgr Grażyna Malczuk - Kanclerz Kolegium Karkonoskiego, dr Ryszard Pękała – Kanclerz Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy, mgr Włodzimierz Olszewski - Kanclerz Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnicy, Robert Raczyński - Prezydent Miasta Lubina, Andrzej Holdenmajer – Burmistrz Ścinawy, Jarosław Humenny – Starosta Powiatu Legnickiego, Stanisław Laskowski – Starosta Powiatu Jaworskiego, Cecylia Stankiewicz – Prezes Fundacji Polska Miedź.
W gronie gości byli też reprezentanci największych zakładów pracy, dyrektorzy placówek ochrony zdrowia, policji, straży pożarnej, prezesi sądów i wielu dyrektorów szkół średnich oraz organizacji i stowarzyszeń.
Inauguracja roku akademickiego w PWSZ
W swym przemówieniu inauguracyjnym, Rektor PWSZ im. Witelona  w Legnicy wyraził nadzieję, że inauguracja świętowana już po raz trzynasty nie będzie pechowa:

- Liczę, że liczba ta w żaden sposób nie odciśnie się ani na przebiegu uroczystości, ani na inaugurowanym roku akademickim. Na uczelniach nie ma co prawda miejsca na przesądy, ale może na wszelki wypadek należałoby powiedzieć, że jest to inauguracja, następująca po zeszłorocznej 12., a poprzedzająca 14., która będzie miała miejsce w roku przyszłym – mówił żartobliwie Rektor prof. dr hab. inż. Ryszard Pisarski.

W dalszej części swego przemówienia Rektor zwrócił uwagę na to, że Uczelnia weszła w rok akademicki 2010/2011 z ukształtowaną i okrzepłą strukturą, w pełni zdolną do realizacji swej najważniejszej misji, chociaż ciągle w trakcie dynamicznego rozwoju.

- Dążąc do zwiększenia atrakcyjności, ale nie bez świadomości potrzeb lokalnego rynku, Uczelnia w 2010 roku wystąpiła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zgodę na uruchomienie studiów pierwszego stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne oraz studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika. Ponadto Senat Uczelni podjął uchwały aprobujące utworzenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach Dietetyka oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne – powiedział Rektor.

Uruchomienie kolejnych kierunków na studiach magisterskich to niewątpliwie nie tylko spełnienie dalszych aspiracji Uczelni, ale przede wszystkim ukazaniem jej potencjału i czytelny sygnał dla kandydatów na studia, że PWSZ im. Witelona w Legnicy chce zapewnić społeczności Legnicy oraz Regionu jak najlepsze warunki kształcenia.

Trzynasta inauguracja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy była też wydarzeniem szczególnym dla władz nowych wydziałów, które powstały w ubiegłym roku. Dziekan Wydziału Medycznego - dr n. med. Izabela Gasińska-Drozdowska oraz Dziekan Wydziału Humanistycznego mgr Mirosław Karykowski otrzymali insygnia, które noszone są przy okazji uroczystości akademickich, państwowych i kościelnych – jeżeli przewiduje to porządek danej uroczystości.

Inauguracja roku akademickiego w PWSZWażnym punktem uroczystości było także odznaczenie osób Medalami za Długoletnią Służbę. Odznaczenia państwowe – Medale Złote i Brązowe w imieniu wojewody dolnośląskiego wręczył Starostwa Powiatu Legnickiego Jarosław Humenny oraz Jego Magnificencja Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali: prof. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska, mgr Stanisław Kruk-Ołpiński, mgr Jerzy Wiktor Reszka, mgr Józefa Szczepankowska. Z kolei Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: dr inż. Robert Burduk, dr inż. Renata Anna Gnitecka, dr Oleksandr Klosov, mgr Dariusz Krzysztof Wędzina.

Następnie wręczono odznaczenia resortowe – Medal Komisji Edukacji Narodowej, który przyznano dr. hab. inż. Michałowi Woźniakowi. W imieniu ministra zrobiła to Danuta Leśniewska Dolnośląski Wicekurator Oświaty we Wrocławiu oraz Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski.
Szczególne wyróżnienie przyznano dr inż. Januszowi Prusowi – Przewodniczący Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. Rektor wręczył najwyższe odznaczenie – „Laur Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” za zasługi na rzecz Uczelni.

W dalszej części Rektor przyznał Tytuły Honorowe „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”.  Tytuł Honorowy I stopnia (medal złoty) otrzymała Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, którą odebrał komendant  bryg. mgr inż. Adam Konieczny.

Tytuły Honorowe II stopnia (medal srebrny) - „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im. Witelona w Legnicy” otrzymali mgr Krystyna Barcik, dr Jan Budka, dr inż. Henryk Chrostowski, mgr Andrzej Gąska, mgr inż. Józefa Górska-Zając, prof. dr hab. Adam Kopiński, mgr inż. Alicja Krzyśków, lic. Renata Kubrycht, lic. Małgorzata Kula, dr Regina Kumala, dr Romuald Łuczyński, dr Piotr Niemiec, dr hab. Jerzy Semków, dr Katarzyna Sępowicz-Buczko, mgr Józefa Szczepankowska, mgr Grzegorz Szczepaniak, dr n. med. Marek Ścieszka, Krystyna Tymkiewicz, mgr Sylwia Zajchowska.
Na zakończenie tej części uroczystości prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą dr inż. Edward Puchała odczytał listę nauczycieli akademickich wyróżnionych nagrodą Rektora za znaczący wkład pracy w rozwój Uczelni. Kanclerz mgr Robert Burba natomiast odczytał listę nagrodzonych pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
Inauguracja roku akademickiego w PWSZ
W trakcie inauguracji roku akademickiego 2010/2011 odbyło się również wręczenie nagród najlepszym absolwentom, którzy w roku 2009/2010 ukończyli naukę i uzyskali najlepszy ostateczny wynik studiów w ramach kierunku. Nagrodami wyróżniono: Annę Szychte – kierunek Pedagogika, Elwirę Koladę  - kierunek Administracja, Lucynę Wojcieską – kierunek Turystyka i Rekreacja, Edytę Jendrasik – kierunek Zarządzanie, Kamilę Karczewską – kierunek Politologia, Barbarę Kuryło – kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Krzysztofa Pankiewicza –kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Marka Skałę – kierunek Informatyka.

Studenci czekali jednak na akt immatrykulacji, czyli tradycyjną uroczystość przyjęcia studentów I roku w poczet społeczności akademickiej. Przystępując do tego doniosłego aktu, prorektor dr Kazimiera Jaworska podkreśliła, że podczas uroczystości indeksy otrzymają kandydaci na studentów, którzy na poszczególnych kierunkach zdobyli najwięcej punktów.

Po tym akcie stali się pełnoprawnymi studentami. Następnie w imieniu immatrykulowanych studentów wystąpił Wojciech Podolecki – student pierwszego roku na kierunku Informatyka. Wyraził przede wszystkim radość, w imieniu wszystkich studentów pierwszego roku, że rozpoczynają studia i będą mogli zdobywać wykształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Ponadto Rektor zwrócił się do nowo przyjętych studentów z najserdeczniejszymi życzeniami „(…) by odnaleźli tu swoje miejsce, by zdobyli użyteczną wiedzę, pozwalającą na zrozumienie rzeczywistości i odnalezienie w niej godnego miejsca. Aby znaleźli właściwe proporcje pomiędzy obowiązkiem studiowania a urokami życia studenckiego”.

Inauguracja roku akademickiego w PWSZNa zakończenie wszyscy przybyli wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. „Unia Europejska  jako wspólnota pokoju”– prof. Ludwika Schmalla, byłego Wiceprezydenta Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung w Brühl.

Po wykładzie Chór Kameralny „SENZA RIGORE” z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprezentował krótki program artystyczny.

Inaugurację zakończyło oficjalne otwarcie Roku Akademickiego 2010/2011 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy przez JM Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

<< POWRÓTImieniny: Bogumiła, Eweliny, MirosławaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u