pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Uczniowie odkrywali tajemnice nauki

Uczniowie odkrywali tajemnice naukiPrzez dwa dni, 26 i 27 września bieżącego roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbywały się wykłady, prelekcje popularno-naukowe. i pokazy w ramach legnickiej edycji XVI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Program był bardzo bogaty i dotyczył wielu dziedzin życia. Sala wykładowa była każdorazowo wypełniona po brzegi. Prezentacje prowadzone były przez nauczycieli akademickich naszej Uczelni, zarówno specjalistów i praktyków, reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny nauki – psychologie, fizykę, kryminalistykę, medycynę, dietetykę, marketing czy biologię.

Pierwszy dzień Festiwalu Nauki w PWSZ im. Witelona w Legnicy rozpoczęła dr Dorota Domińska-Werbel z prelekcją pt. Strategie radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w sytuacjach trudnych społecznie. Tłumaczyła w nim, że młody człowiek codziennie narażony jest na przeżywanie sytuacji trudnych społecznie jako uczestnik życia społecznego, a związane jest to z relacjami społecznymi w szkole, z grupą rówieśniczą i z rodzicami. Uszczegóławiając te sytuacje, w których jest się ocenianym i krytykowanym przez innych, albo zostało się uczestnikiem konfliktu interpersonalnego lub poprzez naciski i wymagania innych, obligowany jest do zmiany lub rezygnacji z własnych dążeń i planów. Znalezienie się w sytuacji trudnej dla młodego człowieka jest wpisane w jego codzienność, jednak sposób radzenia sobie, jaki zastosuje, może mieć wpływ na pomyślne lub niepomyślne  przezwyciężanie codziennych trudności. Uczniowie odkrywali tajemnice nauki

Największym zainteresowaniem odwiedzającej młodzieży cieszył się pokaz eksperymentów dra Witolda Urbanika pt. Fizyka w kuchni i w łazience. Wykład połączony z pokazem miał przekonać, że nawet w domu możemy spotkać zjawiska dziwne i zaskakujące, a przy próbach ich zrozumienia - wkroczyć na drogę, którą wytyczyli wielcy badacze przyrody, próbując uczyć się naukowego sposobu myślenia. Fizyk przekonywał, że każdy może zabawić się w odkrywcę, a czasami nawet stać się nim naprawdę. Uczniowie z zainteresowaniem oglądali co można z robić z piłeczkami, grochem i innymi przedmiotami wykorzystywanymi w kuchni. Do pokazu oprócz piłeczek potrzebna była suszarka i urządzenie do pompowania materaców.

- Jeżeli dokładniej przyjrzymy się piłeczce umieszczonej w strumieniu powietrza, zauważymy drobne wahania na boki, a czasami nawet w górę i w dół. Jest to spowodowane drobnymi wahaniami strumienia powietrza oraz prądami wirowymi, jakie się tworzą przy wylocie powietrza z suszarki – tłumaczył dr Witold Urbanik.

Z kolei dr Wacław Szetelnicki – biegły sądowy z zakresu grafologii w prezentacji połączonej z wykładem pt. „Ty i Twoje pismo" - wybrane zagadnienia z psychografologii ujawnił jak na podstawie analizy pisma ręcznego (w tym podpisów) sławnych ludzi, na płaszczyźnie psychografologii można pełniej zrozumieć predyspozycje i charakter człowieka. Ponadto podczas prelekcji przedstawił symbolikę kolorów i barw atramentów oraz używanych środków piszących (np. wiecznych piór, długopisów, ołówków itp.).

Uczniowie odkrywali tajemnice naukiO Znaczeniu aktywności fizycznej w leczeniu cukrzycy mówili nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej - mgr Joanna Żółtańska oraz dr Waldemar Michalczak. Podczas tego wykładu uczestnicy zapoznali się z zasadami stosowania wysiłku fizycznego w leczeniu cukrzycy, mogli także uczestniczyć w 30 minutowych zajęciach rekreacyjnych w sali fitness, gdzie był mierzony poziom glikemii.

Drugiego dnia, tj. 27 września również miały miejsce wykłady i prelekcje, ale program został wzbogacony o pokazy laboratoryjne – Wybrane eksperymenty w fizyce, które prezentował mgr Jan Łużny oraz krótki wykład na temat właściwości chemicznych cukrów pt. Czy cukier może być słodszy? w wykonaniu chemików dr inż. Hanny Ciurli i mgra inż. Daniela Medyńskiego.

Celem wykładu Żywność ekologiczna - zalety i wady, który poprowadziła dr inż. Ewa Walczak było zapoznanie słuchaczy z zasadami produkcji, certyfikacji i kontroli żywności ekologicznej oraz wynikami badań naukowych prowadzonych w zakresie wartości odżywczej żywności ekologicznej.

Prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz - prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz mgr inż. Katarzyna Górska i dr inż. Małgorzata Janczar-Smuga zaprezentowali temat pt. Etykieta - źródło cennych informacji czy chwyt marketingowy? Etykieta to mniej lub bardziej atrakcyjna i kolorowa nalepka na produkcie, która ma przyciągnąć uwagę konsumenta i zachęcić do zakupu danego produktu. Ale czy tylko? Etykieta to przecież także, a może przede wszystkim źródło informacji o produkcie. Niestety, większość z nas ulega reklamom, modom czy tradycji i po prostu etykiet nie czyta. Czy w związku z tym przerost formy etykiety produktu nad jej treścią może być receptą na sukces? Podczas wykładu prowadzący próbowali odpowiedzieć na to pytanie oraz przedstawiali to co na temat etykietowania warto wiedzieć.
Uczniowie odkrywali tajemnice nauki
W dalszej części programu dr inż. Małgorzata Janczar-Smuga wspólnie z prof. dr hab. inż. Jerzym J. Pietkiewiczem wygłosili wykład pt. GMO - fatalna pomyłka czy nadzieja na przyszłość? GMO, czyli organizmy modyfikowane genetycznie, to rośliny lub zwierzęta, które dzięki modyfikacji w ich materiale genetycznym uzyskały nowe cechy. Celem wykładu nie było udzielenie odpowiedzi na pytanie czy GMO jest dobre czy złe, lecz próba rzetelnego i obiektywnego przedstawienia faktów i mitów dotyczących modyfikacji genetycznych.

O Arterterapii - sztuce, która leczy mówiła prof. dr hab. Wita Szulc – pedagog i kulturoznawca oraz dr Anita Stefańska, Aleksandra Mazur i Ewa Śliwiak. Prowadzące zademonstrowały niektóre możliwości zastosowania arteterapii (terapii z wykorzystaniem sztuki) w diagnozie, terapii i rehabilitacji wybranych rodzajów niesprawności (niepełnosprawność intelektualna), zaburzeń natury psychicznej i emocjonalnej (bulimia) oraz w kształtowaniu prawidłowych postaw społecznych (tolerancja wobec inności).

XVI Dolnośląski Festiwal Nauki stawia sobie za cel oprócz misji edukacyjnej także integrację środowiska naukowego wokół promowania nauki, promocję regionalnych inicjatyw edukacyjnych, uzdolnionej młodzieży oraz pomoc w wyborze kierunku studiów wyższych.

XVI edycja festiwalu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Legnicy i okolic, a także sluchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

2013-10-11

(pk)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ - dzień I

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ  - dzień I - cz. II

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ - dzień II

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ - dzień II - cz. II

<< POWRÓT
Imieniny: Julity, Ludmiły, Zdobysława
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u