pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Racjonalizacja systemu zarządzania kryzysowego

Racjonalizacja systemu zarządzania kryzysowegoSystematycznie wzrastający zbiór zagrożeń oraz systematycznie rozszerzający się zakres odpowiedzialności administracji publicznej w zakresie systemowego ujęcia zarządzania kryzysowego, skłania do dyskusji. Jedną z ich form są konferencje, sympozja i seminaria naukowe organizowane przez uczelnie wyższe,  między innymi Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy, która coraz intensywniej prowadzi działalność naukową oraz dydaktyczną w zakresie bezpieczeństwa.

Dlatego też celem konferencji naukowej, pt. Racjonalizacja systemu zarządzania kryzysowego, która odbędzie się 24 października 2013 r., w godzinach 10.00-15.00 w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym naszej Uczelni będzie poszukiwanie naukowo uzasadnionych sposobów doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego oraz metodologii i metodyki identyfikacji szans i zagrożeń w zakresie zarządzania kryzysowego.

Uczestnicy konferencji ponadto spróbują znaleźć odpowiedzi na pytania – Jakie jest przeznaczenie, zadania i struktura systemu zarządzania kryzysowego? Co determinuje skuteczność zarządzania kryzysowego? Jakie relacje  zachodzą pomiędzy elementami systemu zarządzania kryzysowego? W jaki sposób organizuje się współdziałanie i współpracę w obszarze zarządzania kryzysowego? Jakie reguły organizacji działań w sytuacjach kryzysowych stosowane są przez organizacje zhierarchizowane? W jaki sposób doskonali się system zarządzania kryzysowego? Jakie miejsce zajmuje zarządzanie kryzysowe w naukach o bezpieczeństwie?

Bezpieczny byt i rozwój społeczny może zostać w każdej chwili ograniczony bądź naruszony. Zatem przeciwdziałanie czynnikom destabilizującym bezpieczeństwo można najogólniej rzecz ujmując, określić jako prowadzenie działalności zmierzającej do przeciwdziałania zagrożeniom bądź minimalizacji skutków ich wystąpienia. Podstawowym determinantem takiego podejścia jest między innymi obowiązek doskonalenia funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego. W procesie tym uczestniczą wszyscy uczestnicy tegoż zarządzania. Zakres ich aktywności determinowany jest odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ludzi oraz w głównej mierze poprzez kształt i jakość rozwiązań prawno-organizacyjnych odnoszących się do zarządzania kryzysowego.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Regionalne Centrum Badań nad Bezpieczeństwem w Bielsku-Białej, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

PROGRAM KONFERENCJI

Część pierwsza: Poznawcze i utylitarne aspekty zarządzania kryzysowego:


Część druga: Reguły zarządzania kryzysowego w instytucjach zhierarchizowanych:


(pk)

<< POWRÓT
Imieniny: Dominika, Franciszki, KatarzynyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u