pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
O zawodzie nauczyciela podczas V Kolokwiów Witeloniana

Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 10 grudnia bieżącego roku organizuje V seminarium naukowe z cyklu Kolokwia Witeloniana zwane również Kolokwiami Legnickimi.

Zamierzeniem twórców tej formy spotkań przedstawicieli nauk pedagogicznych oraz dziedzin pokrewnych jest stworzenie dogodnej płaszczyzny wymiany myśli wokół problemów aktualnych, nurtujących środowiska związane zawodowo z uczeniem, kształceniem, studiowaniem, czy wreszcie wychowaniem na różnych poziomach zorganizowania tych ważnych procesów, zarówno w ich formie zinstytucjonalizowanej jak i pozainstytucjonalnej. W poruszanej problematyce mają znaleźć swoje miejsce zagadnienia bliskie specyfice regionu legnickiego, i szerzej – Dolnego Śląska.

Dlatego też tematem tegorocznej piątej już edycji jest „Nauczyciel: zawód – powołanie – uwikłanie”.

Na przestrzeni dziejów teoretyczny zakres rozważań wokół zawodu nauczyciela, wbrew powszechnej opinii, zmieniał się stosunkowo niewiele. Starożytni filozofowie wskazywali kolejnym pokoleniom na istotę jego powinności, którą widzieli w przekazywaniu uczniom podstawowych wartości: prawdy, dobra i piękna. Żądali od niego wysokich kwalifikacji opartych na wiedzy i moralności, będących gwarantem szacunku wychowanków, rodziców i społeczeństwa. Praktyka jednak często odbiegała od tych założeń. Nauczyciel stawał więc wobec pytań i wątpliwości, czy zawód ten jest misją i powołaniem, wymagającym wyjątkowych predyspozycji osobowościowych, osadzonych na zinternalizowanych i ugruntowanych wartościach, czy jedynie techniczną umiejętnością opartą na wykształceniu? Czy w procesie edukacji młodego człowieka możliwa jest realizacja narzuconego modelu i ideału wychowania, niezgodnego z preferowanymi przez niego wartościami? Jakie będą efekty wychowawcze jego konformistycznej postawy, wynikającej z przekazywania uczniom obowiązujących norm, wzorów, zasad i wartości wbrew własnym poglądom i przekonaniom? I ostatecznie jakie skutki tego uwikłania poniesie sam nauczyciel?

Krzysztof Konarzewski uważa, że nauczyciel to zawód szlachetny, do którego jednak zazwyczaj on sam nie dorasta. Z jednej strony poddawany jest idealizacji i postrzegany poprzez pryzmat nierealistycznej wizji konstruowanej przez ludzi nauki, gloryfikujących jego cnoty oraz wyznaczających, jakże często, wyimaginowane i nic w praktyce nie znaczące kompetencje zawodowe, zadania i kierunki pracy. Staje się on wówczas modelowym, ale i „papierowym” posłannikiem wiedzy i umiejętności. Z drugiej strony ośmieszanie i poniżanie nauczyciela, krytykowanie, a nawet upominanie, staje się ogólnie przyjętą regułą. Współczesne społeczeństwo nie jest ciągle zdecydowane, który wariant jest najlepszy i należy go upowszechniać.

Podobne pytania i problemy będą podnoszone podczas jubileuszowej, piątej już naukowej sesji z cyklu Kolokwia Witeloniana, organizowanej na kierunku Pedagogika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Organizatorzy zapraszają do aktywnego w niej udziału, wskazując szeroki kontekst obszarów badawczych:
- Nauczyciel jako zawód,

- Powołanie i misja nauczyciela,

- Nauczyciel uwikłany w politykę i ideologię,

- Nauczyciel na miarę czasów,

- Prawa i wolność nauczycie.

Wszelkie pytania dotyczące udziału w konferencji proszę kierować do jej Sekretarza - dr Doroty Domińskiej-Werbel na adres e-mail: dorota.dominska-werbel@wp.pl

2013-11-20

(pk)

<< POWRÓT
Imieniny: Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u