pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Kto nie chce 18 milionów czyli hipokryzja

Dziesięciu prawicowych radnych postanowiło o odrzuceniu uchwały w sprawie włączenia  zadania pn. „Nadanie nowych edukacyjnych funkcji zdegradowanym obiektom powojskowym – przebudowa i adaptacja budynków „D” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na Ośrodek Projektów i Edukacji”. Radni Anna Płócienniczak, Krystyn Ostrowicki, Jacek Baczyński, Jan Szynalski, Włodzimierz Tulejko, Krzysztof Opaliński, Zbigniew Dudek, Paweł Frost, Robert Kropiwnicki i Klaudiusz Mozolewski  wystąpili przeciwko projektowi prezydenta miasta i nie widzą potrzeby wspierania utworzenia w mieście prężnego ośrodka akademickiego. Co zdumiewające dwóch radnych – Robert Kropiwnicki i Paweł Frost to nauczyciele akademiccy zatrudnieni w PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Poniedziałkowa Sesja Rady Miasta Legnica była ostatnią w tej kadencji. W dużej części czas obrady poświęcono na podsumowania pracy rady choć  podejmowano także  nowe uchwały. Przy tej okazji ujawniły się po raz kolejny konflikty i to nie tylko wśród włodarzy miasta ale także między instytucjami i osobami w nich zatrudnionymi.

Jednym z punktów zapalnych okazał się projekt uchwały w sprawie wpisania do listy realizowanych projektów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji zadania PN. „Nadanie nowych edukacyjnych funkcji zdegradowanym obiektom powojskowym – przebudowa i adaptacja budynków „D” Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej im. Witelona w Legnicy na Ośrodek Projektów i Edukacji”. Zgłoszony przez prezydenta projekt uchwały miał umożliwić wykorzystanie zaoszczędzonych 4,6 mln zł.  Inwestycje prowadzone miedzy innymi na ulicach Henryka Pobożnego i Bolesława Chrobrego  zostały zakończone. Kolejny beneficjent – dom dziecka przy ul. Słubickiej zrezygnował z udziału w programie nie mogąc sprostać wymaganiom stawianym przez  Unię.  W tej sytuacji z 18 mln zł. jakie przyznano Legnicy pozostało do wykorzystania 4,6 mln  zł.   W założeniach LPR zapisano, że rozliczyć można tylko pełna kwotę dofinansowania. W przypadku odstąpienia od tej zasady należy zwrócić całą sumę, czyli 18 mln zł. Dodajmy, że pieniądze te nie mogą być wykorzystane na cele mieszkaniowe a jedynym wyjściem jest przeznaczenie na rewitalizacje obiektów powojskowych.

Projekt złożony przez władze PWSZ im. Witelona w Legnicy spełnia te kryteria. Uczelnia rozpoczęła już de facto proces inwestycyjny.  Gotowa jest dokumentacja techniczna, wydano pozwolenie na budowę, zakończył się przetarg na inwestora zastępczego a trwają prace nad wyłonieniem generalnego wykonawcy. Te prace pochłonęły już ponad 300 tys. zł. Ponadto Uczelnia gwarantuje wydatkowanie niezbędnego wkładu własnego – 30 proc. wartości inwestycji. Cóż z tego skoro grupa prawicowych radnych postanowiła zablokować całe przedsięwzięcie.

Już podczas omawiania projektu w komisji budżetu radny Robert Kropiwnicki zgłosił sprzeciw motywując go tym, że uczelnia jest bogata i da sobie radę. W efekcie komisja zanegowała projekt uchwały choć inne uznały go za zasadny i wyraziły swe pozytywne stanowisko. W efekcie projekt nie znalazł się w porządku obrad sesji i dopiero po jej rozpoczęciu radni przegłosowali rozszerzenie programu obrad o ten punkt. Ciekawe, że odbyło się to praktycznie bez sprzeciwów radnych. Być może dlatego, że wobec 23 obecnych na rozpoczęciu obrad radnych prawicowa grupa z Klubu Platformy Obywatelskiej nie mogła liczyć na większość.

Prawdziwe intencje pojawiły się dopiero przed samym głosowaniem. Najpierw zgłoszony został wniosek o przerwę. Kilka minut wcześniej z taka propozycja wystąpiła przewodnicząca rady  ale jej wniosek nie został przyjęty. Tym razem stało się inaczej. Po przerwie radni z prawicy mieli już opracowany plan. Krystyn Ostrowicki zgłosił wniosek o zdjęcie projektu z porządku obrad. W uzasadnieniu podając mglista interpretację o ponownym rozważeniu możliwości dofinansowania inwestycji przy ul. Słubickiej. Na nic zdały się argumenty zastępcy prezydenta Jadwigi Zienkiewicz, która rzeczowo wyjaśniła przyczynę zmian. Przede wszystkim docelowy beneficjent Dom Dziecka sam wycofał się z programu. Powodem nie był tylko brak środków na częściowe sfinansowanie inwestycji ale także brak możliwości przygotowania koniecznej dokumentacji. Już w trakcie przygotowań okazało się, że nie ma pełnej dokumentacji budynku wykorzystywanego przez siostry Elżbietanki.

Kolejne wystąpienie prezydenta miasta Tadeusza Krzakowskiego usiłował za wszelką cenę przerwać a przynajmniej zakłócić Robert Kropiwnicki. Dopiero po przywołaniu do porządku przez przewodniczącą opanował emocje. Argumenty prezydenta także jednak odbiły się od ściany niechęci. Spora część radnych nie chce uznać, że tworzenie ośrodka akademickiego w Legnicy. Nie pomogło również wystąpienie dr Kazimiery Jaworskiej prorektora ds. dydaktyki i studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy. Przedstawiła ona celowość utworzenia w kampusie uczelni Ośrodka Projektów i Edukacji. Usytuowane tu laboratoria maja służyć przede wszystkim kształceniu inżynierów i studentów z Wydziału Medycznego. Na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Uczelnia prowadzi już studia magisterskie. W przyszłym roku mury opuszczą pierwsi absolwenci z tytułami magistrów a to umożliwi starania o kolejny stopień studiów – studia doktoranckie. Rozpoczęta inwestycja umożliwi dalsze starania o utworzenie uczelni typu akademickiego a ponadto będzie służyła do prowadzenia studiów podyplomowych i kursów dla mieszkańców regionu.

W głosowaniu 10 radnych opowiedziało się za usunięciem tego punktu z programu sesji a 8 było przeciw. Mimo takiego wyniku głosowania projekt trafił pod obrady, gdyż do jego odrzucenia wymagana jest ponad połowa głosów wszystkich radnych a więc 13.

Przed głosowaniem swoje stanowisko przedstawił Robert Kropiwnicki. Zasłaniając się chęcią przekazania tych pieniędzy na Zakaczawie zaproponował pozostawienie rozstrzygnięcia nowej radzie. Stwierdzając przy tym, że rozszerzenie zaplanowanego obszaru rewitalizacji to tylko dwa miesiące pracy a wreszcie Siostrom Elżbietankom można pomóc. W demagogicznych zapędach zaczął nawet sugerować, że za te pieniądze można remontować podwórka przy nie wyremontowanych budynkach mieszkalnych, świetlice przy kościołach, stołówki lub teatr Varietes a nawet rozszerzyć obszar rewitalizacji. Każde z tych działań wymagałoby jednak przygotowania niezbędnej dokumentacji a ta z kolei musiałaby być poprzedzona badaniami nie wspominając już, że partnerzy w projekcie musza zapewnić 30 proc. finansowania. 

Dzięki takiemu niezwykłemu zaangażowaniu i determinacji grupy prawicowych radnych Legnica może stracić 18 mln zł. Działania podejmowane przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej z jej przewodniczącym Robertem Kropiwnickim na czele postawiła pod znakiem zapytania realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji a przede wszystkim jego rozliczenie. Dla prawicowych radnych osobiste animozje okazały się ważniejsze od dobrze pojętego interesu mieszkańców miasta. Zapominając przy tym, że w Apelu podjętym przez Radę Miasta Legnicy 22 lutego br. ci sami radni podkreślali jak „istotne dla lokalnych środowisk”  jest funkcjonowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy i „protestowali przeciwko wprowadzaniu w Zycie rozwiązań, których konsekwencje będą krzywdzące” dla Uczelni.

Mirosław Szczypiorski

<< POWRÓT
Imieniny: Dominika, Franciszki, KatarzynyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u