pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
O zawodzie nauczyciela podczas V Kolokwiów Witeloniana

O zawodzie nauczyciela podczas V Kolokwiów WitelonianaPaństwowa Wyższa szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, 10 grudnia 2013 roku zorganizowała V seminarium naukowe z cyklu Kolokwia Witeloniana zwane również Kolokwiami Legnickimi.

Zamierzeniem twórców tej formy spotkań przedstawicieli nauk pedagogicznych oraz dziedzin pokrewnych jest stworzenie dogodnej płaszczyzny wymiany myśli wokół problemów aktualnych, nurtujących środowiska związane zawodowo z uczeniem, kształceniem, studiowaniem, czy wreszcie wychowaniem na różnych poziomach zorganizowania tych ważnych procesów, zarówno w ich formie zinstytucjonalizowanej jak i pozainstytucjonalnej. W poruszanej problematyce mają znaleźć swoje miejsce zagadnienia bliskie specyfice regionu legnickiego, i szerzej – Dolnego Śląska. Dlatego też tematem tegorocznej piątej już edycji był „Nauczyciel: zawód – powołanie – uwikłanie”.

Obrady otworzył Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski, który przypomniał zebranym na sali, że zawód nauczyciela odgrywa w naszym społeczeństwie szczególnie doniosłą rolę - pełnią niezwykle ważną funkcję w życiu młodych ludzi - są przewodnikami, ujawniają pasje, odkrywają i pomagają poznawać świat, inspirują  i motywują do podejmowania wyzwań, są współautorami wielu sukcesów.

Organizatorzy przygotowali jedenaście wystąpień prelegentów – doktorów nauk pedagogicznych. Wykładów wysłuchali także studenci kierunku pedagogika naszej Uczelni.

Prelegenci skupili się na mitach i stereotypach dotyczących nauczycieli. Zdaniem wykładowców, społeczeństwo ma sprzeczne oczekiwania wobec nauczycieli. Z jednej strony pedagog jest idealizowany, postrzegany jako „papierowy” posłannik wiedzy i umiejętności. Z drugiej strony nauczyciel jest poniżany, kytykowany i upominany. Tym samym społeczeństwo nie jest wciąż zdecydowane, który wariant jest najlepszy i godny upowszechniania.

Dr Jan Wojtaś w swojej prelekcji przedstawił sylwetkę Floriana Znanieckiego - polskiego filozofa i socjologa, twórcę polskiej socjologii akademickiej. Jego prace są znane w świecie, szczególnie w USA, gdzie mieszkał i pracował przez wiele lat. Był jednym z głównych przedstawicieli socjologii humanistycznej. Znaniecki wysunął postulat rozpatrywania zjawisk społecznych jako aktualnego lub potencjalnego przedmiotu czyichś czynności (zasada współczynnika humanistycznego). Zgodnie z tym postulatem socjolog powinien patrzeć na rzeczywistość „oczyma jej uczestników” (podejście subiektywne), nie zaś „absolutnego obserwatora” (podejście obiektywne).

Dużym zainteresowaniem ze strony studentów cieszyła się prelekcja dr Ewy Jurczyk-Romanowskiej „Wyobrażenia uczniów szkół publicznych na temat profesorów uniwersyteckich”.

W trakcie obrad poruszono także problem infantylizacji edukacji wczesnoszkolnej. Kolejnym problemem, który został poruszony na V Kolokwiach Witeloniana była tzw. rutynizacja nauczyciela, który wraz z upływem czasu popada w rutynę, która szkodzi nie tylko jemu, ale przede wszystkim uczniom.

2013-12-17

(pk)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

<< POWRÓTImieniny: Marty, Konstantego, Olafa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u