pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
W piątek poznany Legnicką Książkę Roku 2013

Już po raz trzeci w naszym Mieście zostanie wybrana Legnicka Książka Roku 2013. Zwycięzcę poznanym w piatek, 24 stycznia 2014 r. podczas Koncertu Noworocznego w wykonaniu uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Muzycznych, Zespołu Pieśni i Tańca „Legnica”, Klubu Tańca Towarzyskiego „Impuls” w Prochowicach oraz OCELOT - Fundacja Wspierania Kultury Ruchu.

Kapituła konkursu Legnickiej Książki Roku 2013 z pośród 32 zgłoszeń nominowała 6 pozycji, wśród których znalazła się publikacja Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy pt. Wojska Radzieckie w Polsce 1939-1993. W piątek poznany Legnicką Książke Roku 2013

Nominacje do tytułu przyznała kapituła w składzie: Dorota Purgal, przewodnicząca, Bogumiła Słomczyńska, Czesław Pańczuk, Grzegorz Chmielowski i Mieczysław Pytel.  Kapituła dokonała przeglądu i oceny wydawnictw które ukazały się w 2013 roku, przedłożonych do wglądu przez organizatorów – Legnicką Bibliotekę Publiczną i Muzeum Miedzi w Legnicy. Ocenie poddano książki bądź związane treściowo z Legnicą, bądź napisane przez legnickiego autora, lub wydane w Legnicy.

Kapituła kierowała się następującymi kryteriami doboru: staranność edytorska: estetyka – szata graficzna, staranność redakcyjna, atrakcyjność tematu, wartość poznawcza i wartość artystyczna, oryginalność, efekt indywidualnej pracy osoby lub zespołu, oddziaływanie na społeczność miasta, regionu, kraju.

Wojska Radzieckie w Polsce 1939-1993 zostały napisane pod redakcją prof. dra hab. Stanisława Dąbrowskiego, dr hab. Kazimiery Jaworskiej oraz dra Wacława W. Szetelnickiego. W prezentowanej pracy zamieszczono kilkanaście artykułów poświęconych niektórym szczegółowym zagadnieniom związanym z pobytem wojsk radzieckich w Polsce. Stanowią swojego rodzaju uzupełnienie i egzemplifikację wzmiankowanych we wcześniejszych publikacjach faktów i treści. Weryfikują też wcześniej eksponowane niektóre opinie i tezy. W tym wyraża się ich wartość naukowa i poznawcza. Powinny być inspiracją do dalszych badań dotyczących powojennej roli Armii Radzieckiej, jej służb specjalnych, ich wpływów na sytuację międzynarodową, w tym na stosunki polsko-radzieckie, a także na sytuację wewnętrzną w samym Związku Radzieckim i państwach od niego uzależnionych.

Praca podzielona jest na cztery części. W pierwszej zaprezentowana została Armia Czerwona i cele jej stacjonowania na ziemiach polskich w latach 1945-1993. Druga część koncentruje się na zagadnieniach pod wspólnym tytułem Armia Czerwona – historia, gospodarka, polityka. O Innych aspektach stacjonowania wojsk radzieckich w Polsce mowa jest w części trzeciej. Publikację zamykają Komunikaty.

Przygotowując prezentowany zbiór opracowań autorzy i wydawcy kierowali się myślą, iż inicjatywę tę uzasadniają zarówno motywy naukowe i poznawcze jak i w szczególności społeczno-wychowawcze, że publikacja ta dotrze do szerszego grona czytelniczego oraz skłaniać będzie do refleksji nad stosunkami polsko-radzieckimi i polsko-rosyjskimi.

2014-01-21

(pk)

<< POWRÓTImieniny: Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u