pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ im. Witelona w Legnicy otrzymała Kartę Erasmus+

PWSZ im. Witelona w Legnicy otrzymała Kartę Erasmus+Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy decyzją Komisji Europejskiej otrzymała Erasmus Charter for Higher Education (Kartę Programu Erasmus+) na lata 2014-2020. Karta ta jest niezwykle ważna ponieważ daje studentom możliwość wyjazdów na  studia i staże a pracownikom z wykładami i na szkolenia za granicę.

W ramach programu Erasmus+ nasi studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące.

Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów.

Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego się wyjeżdża. W roku akademickim 2014/2015 w zależności od kraju miesięczna stawka stypendium wynosi 300, 400 lub 500 euro w przypadku wyjazdów na studia, oraz 400, 500 lub 600 euro w przypadku wyjazdów na praktyki.

Na studia za granicą można wyjechać do uczelni wyższej, która obecnie współpracuje w ramach programu Erasmus+ z naszą Uczelnią. O wyjazd można ubiegać się w Biurze Wspólpracy z Zagranicą – w budynku C, w pokoju nr 117 lub telefonicznie pod numerem 76 723 23 47 Więcej informacji na stronie bw.pwsz.legnica.edu.pl

Karta Erasmus+ reguluje również kwestie związane z wyjazdami pracowników Uczelni. Z wyjazdów tego typu mogą korzystać nauczyciele akademiccy oraz pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi.

Nauczyciele akademiccy z PWSZ im. Witelona w Legnicy mogą wyjeżdżać do zagranicznych uczelni wyższych, z którymi nasza Uczelnia podpisała umowy międzyinstytucjonalne w ramach programu Erasmus+. Indywidualny plan pracy/szkolenia pracownika musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą. Natomiast pracownicy szkół wyższych wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).

2014-03-27

(pk)

<< POWRÓT


Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u