pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Międzynarodowa konferencja naukowa - Języki obce i literatura w dobie kryzysu humanistyki

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Międzynarodowa konferencja naukowa - Języki obce i literatura w dobie kryzysu humanistykizaprasza na międzynarodową konferencję naukową, której tematem przewodnim będzie „Języki obce i literatura w dobie kryzysu humanistyki”. Konferencja potrwa dwa dni, 24–25 kwietnia 2014 r. i odbywać się będzie w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym PWSZ im. Witelona w Legnicy, w sali E1.

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dr. hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego.

Współorganizatorami konferencji są: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu.

Program konferencji:

24 kwietnia 2014 r.

10.00–10.30 - otwarcie konferencji

10.30–11.30

Moderacja: prof. dr hab. Iwan Zymomrya

- dr Jacek Romaniuk (Uniwersytet Warszawski) – Pokaż mi co czytasz a powiem ci kim jesteś: komponent literacko-kulturowy w kształceniu nauczycieli języka angielskiego

- dr Grzegorz Kowal (Uniwersytet Wrocławski) – Koło hermeneutyczne: teoria i praktyka

- mgr Artur Robert Białachowski (Uniwersytet Wrocławski) – Rola wizualizacji w nauczaniu języków obcych. Od „Orbis pictus” po czasy współczesne

11.30–12.30

Moderacja: dr Jacek Romaniuk

- prof. dr hab. Mykoła Zymomrya i dr Lesja Szahala (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu, Ukraina) – Czynnik języka ojczystego w kontekście nauczania języka obcego

- dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat (PWSZ im. Witelona w Legnicy) – Przyswajanie aspektu przez nierodzimych użytkowników języka polskiego

- mgr inż. Agnieszka Gałowska (PWSZ im. Witelona w Legnicy) – Tradycja i współczesność nauczania języków mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce

12.30–13.00 - przerwa

13.00–14.00

Moderacja: dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat

- dr Katarzyna Nowakowska (Uniwersytet Warszawski) – Kryzys tożsamości i jego odzwierciedlenie we współczesnych kontekstach literackich

- dr Agata Mirecka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – Współczesny dramat niemiecki na pograniczu kunsztu i powszedniości – kryzys humanistyki?

- dr Przemysław Wolski (Uniwersytet Warszawski) – Podejście narracyjne w nauczaniu języka niemieckiego na poziomie początkowym?

14.00–15.30 - przerwa

15.30–16.30

Moderacja: dr Katarzyna Nowakowska

- dr Sebastian Dusza (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – Wykrywanie różnic w składniowym modelowaniu rzeczywistości jako antidotum na recesję w glottodydaktyce i humanistyce

- dr Piotr Niemiec (PWSZ im. Witelona w Legnicy) – Rola wymiany młodzieży w budowaniu świadomości interkulturowej

- dr Agnieszka Sochal (Uniwersytet Warszawski) – Edukacja dla pokoju w cieniu wojen. Friedrich Wilhelm Foerster i Kurt Hahn na drodze do stworzenia moralnego ekwiwalentu wojny

16.30–18.00

Moderacja: dr Tomasz Górski

- dr Angela Bajorek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – Aktywizacja zajęć z niemieckojęzycznej literatury dla dzieci metodą stacji zadaniowych

- mgr Magdalena Młynarczyk-Misiura (Uniwersytet Wrocławski) – Znaczenie czytania w procesie glottodydaktycznym dzieci i młodzieży na przykładzie baśni braci Grimm Biedak i bogacz

- dr Joanna Zator-Peljan (Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu) – Obrazy przedstawione w „Instrukcji obsługi Polski” Radka Knappa jako próba modyfikacji istniejących stereotypów na temat Polski

25 kwietnia 2014 r.

9.30–10.30

Moderacja: dr Przemysław Wolski

- prof. dr hab. Iwan Zymomrya i dr Rusłana Żowtani (Narodowy Uniwersytet w Użhorodzie, Ukraina) – Rola tłumaczenia w procesie nauczania języka obcego

- dr Tomasz Górski (PWSZ im. Witelona w Legnicy) – O (nie)przekładalności synestezji

- Marcin Maślanka (PWSZ im. Witelona w Legnicy) – Jak brzmią polskie nazwy historyczne po angielsku? Na przykładzie „Bożego igrzyska” N. Daviesa

10.30–11.00 - przerwa

11.30–12.30

Moderacja: prof. dr hab. Mykoła Zymomrya

- dr Małgorzata Szulc-Kurpaska (PWSZ im. Witelona w Legnicy) – Podejście brytyjskie do kształcenia językowego i jego wpływ na metodykę nauczania języka angielskiego w Polsce

- dr Hans-Christian Trepte (Uniwersytet w Lipsku, Niemcy) – Kanon jest martwy, niech żyje kanon! Kilka uwag na temat kanonu literatury polskiej z punktu widzenia niemieckiego polonisty

- dr Sebastian Mrożek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – Literatura niczym platoński pharmakon, czyli o (nie)przyjemności czytania lektur. Teoretyczne dywagacje i ich praktyczne aplikacje – J. Derrida, U. Eco, R. Ingarden, H. R. Jauss

12.30–13.30

Moderacja: dr Małgorzata Szulc-Kurpaska

- dr Jan Pacholski (Uniwersytet Wrocławski) – Podróże studyjne jako metoda dydaktyki literatury

- mgr inż. Agnieszka Gałowska (PWSZ im. Witelona w Legnicy) – Film bliższy niż literatura? „Czas Apokalipsy” Francisa Forda Coppoli jako uwspółcześnienie dzieła Josepha Conrada

- mgr Łukasz Gudanowicz (Stowarzyszenie „Germanica”, Legnica) – Popularyzacja języka niemieckiego i przełamywanie barier językowych na przykładzie działalności Stowarzyszenia Pasjonatów Języka Niemieckiego „Germanica”

2014-04-18

(wnsih)

<< POWRÓT

Imieniny: Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u