pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Za nami Legnickie Spotkania z Nauką

Za nami Legnickie Spotkania z NaukąWydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Legnicy zorganizowali po raz pierwszy „Legnickie Spotkania z Nauką”. Konferencja, z udziałem naukowców z PWSZ, Warszawy i Wrocławia, przedstawicieli środowisk gospodarczych, samorządowych, instytucji, a także studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, poświęcona była problematyce roli ekonomii w przestrzeni społecznej, roli samorządów w rozwoju ekonomiczno-społecznej przestrzeni regionu, praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych, znaczeniu nauk ekonomicznych w podejmowaniu decyzji, współczesnym kierunkom rozwoju sektorów gospodarczych oraz nowoczesnym koncepcjom zarządzania strukturami gospodarczymi. Miała przedstawić w sposób popularny zagadnienia związane z ekonomią i zarządzaniem.

Pierwszy dzień obrad, 2 kwietnia, upłynął pod hasłem „Ekonomia w budowaniu naszej przestrzeni”.

Konferencje otworzyła prorektor ds. dydaktyki i studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy dr Helena Babiuch. Powitała ona wszystkich obecnych a przede wszystkim przybyłych prelegentów i wszystkim życzyła owocnych obrad. Następnie dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy mgr inż. Renata Supranowicz przestawiła najważniejsze założenia obrad, przybliżenie zagadnień związanych z naukami ścisłymi i przedstawienie ich praktycznego zastosowania.
Za nami Legnickie Spotkania z Nauką
Obrady otworzył dr hab. Adam Kubów, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Społeczne uwarunkowania rozwoju regionu”. 

Pierwsza sesja dotyczyła „Roli samorządów w rozwoju ekonomiczno-społecznej przestrzeni regionów”. Swoje prezentacje przedstawili dr Przemysław Siudak omawiając „System finansowania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin” i Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski, który przedstawił „Rolę legnickiego samorządu w rozwoju ekonomiczno-społecznym regionu”.

Wykład i multimedialna prezentacja prezydenta Legnicy dotyczyły praktycznych aspektów roli legnickiego samorządu w rozwoju ekonomiczno-społecznym regionu. Wiele uwagi poświęcono w nich Legnicy jako subregionalnemu centrum oświatowo-edukacyjnemu, kulturalnemu, sportowemu i usługowemu. Legnica zapewnia dostęp do edukacji nie tylko własnym mieszkańcom. Blisko połowa kształcących się tu uczniów pochodzi z okolicznych gmin. Z wielu miejskich instytucji kultury również korzystają sąsiedzi, podobnie jak z bogatej infrastruktury usługowo-handlowej, placówek administracyjnych czy usług komunikacyjnych świadczonych przez miejskiego przewoźnika. Tutaj też mają swe miejsca pracy. Są to przykłady sfer partnerskiego oddziaływania Legnicy na rozwój gospodarczy i cywilizacyjny subregionu.

Za nami Legnickie Spotkania z NaukąTadeusz Krzakowski zapoznał uczestników spotkania z demografią miasta, dynamiką rozwoju miejskiego budżetu, bieżącymi inwestycjami i przygotowywaniem kolejnych terenów inwestycyjnych. Przedstawił też miejską bazę edukacyjną i sportowo-rekreacyjną, priorytety polityki przestrzennej, rozwój infrastruktury komunalnej oraz zagadnienia pozyskiwania środków unijnych.

Druga sesja dotyczyła „Praktyki funkcjonowania podmiotów gospodarczy”. Jako pierwszy przed zebranymi wystąpił  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy Jan Mormul omawiając „Transformację organów podatkowych oraz jej wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych”. Następnie Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy Jerzy Ulewski przedstawił temat „ZUS zmienia się dla Ciebie - wielowymiarowość przekształceń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych”. Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się dyskusja.

3 kwietnia obrady odbywały się pod hasłem „Zarządzanie nowoczesną organizacją”, a pierwsza sesja dotyczyła „Znaczenia nauk ekonomicznych w podejmowaniu decyzji”. Wystąpienia rozpoczęły się od prezentacji Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej pt. "Znaczenie nauk ekonomicznych w podejmowaniu decyzji mikro i makroekonomicznych”.
Za nami Legnickie Spotkania z Nauką
W drugiej sesji, odbywającej się pod tytułem „Współczesne kierunki rozwoju sektorów” swoje prezentacje przedstawili: dr inż. Henryk Chrostowski nt. „Globalny i europejski rynek maszyn i urządzeń – konkurencyjne możliwości przemysłu krajowego” ,  dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska nt. „Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski” oraz inż. Tadeusz Kret nt. „Doświadczenia i refleksje MŚP we współpracy z korporacją globalną na przykładzie firmy KRET i S-ka”.

Ostatnia sesja dotyczyła „Nowoczesnych koncepcji zarządzania organizacją”. W jej trakcie swoje referaty przedstawili: dr inż. Zygmunt Domagała nt. „Analiza dwuczynnikowej teorii motywowania pracowników na przykładzie wybranych firm”,  dr Jan Budka nt. „ZZL jako współczesne podejście do realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa”, dr Dariusz Sobotkiewicz nt. „Wybrane koncepcje i metody zarządzania w układach wielopodmiotowych” oraz dr Bożena Rudnicka nt. „Kierunki zmian w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych”. Obrady zakończyła dyskusja.

2014-04-23

(mir)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ - dzień I

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ - dzień II

<< POWRÓTImieniny: Marty, Konstantego, Olafa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u