pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Nasza Uczelnia najlepsza na Dolnym Śląsku w rankingu Perspektyw

Dzisiaj, 21 maja br. ogłoszone zostały wyniki 15. edycji Rankingu Szkół Wyższych 2014 przygotowanego wspólnie przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zajęła 4. miejsce w wśród Państwowych Wyższych Szkól Zawodowych w Polsce ze wskaźnikiem rankingowym 73,68. Tym samym Uczelnia nasza sklasyfikowana została na pierwszym miejscu na Dolnym Śląsku.

Najwięcej punktów rankingowych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy uzyskała w kategoriach: preferencje pracodawców – 60,77 i ocena przez kadrę akademicką – 83,33 co potwierdza dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy zarówno pod względem praktycznym jak i teoretycznym.

Bardzo dobre wskaźniki nasza Uczelnia uzyskała także pod względem: prowadzonych kierunków studiów – 68,41, zasoby biblioteczne – zbiory drukowane – 83,83, warunki korzystania z biblioteki – 80,10, umowy międzynarodowe – 57,35, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – 54,30, oferty kształcenia podyplomowego – 53,60 oraz rozwój kadry własnej – 53,09.

W rankingu brano pod uwagę pięć grup kryteriów: prestiż, siłę naukową, warunki kształcenia, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie.

Kryteria te określają między innymi preferencje pracodawców i ocenę kadry akademickiej, siłę naukową, czyli rozpiętość oferty kształcenia i dobór jakościowy w rekrutacji, warunki studiowania - tu między innymi nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, dostępność tychże kadr dla studentów, zasoby i komputeryzacja biblioteki, wielokulturowość środowiska akademickiego, możliwość rozwijania zainteresowań oraz wspieranie absolwentów i umiędzynarodowienie studiów.

Dość istotnym elementem, który wpływa na proces nauki w PWSZ im. Witelona w Legnicy jest upowszechnianie postępu technicznego, technologicznego oraz tworzenia odpowiedniego zaplecza materialnego. Z roku na rok coraz wyraźniej można zaobserwować na uczelni wykorzystanie nowoczesnych technik w życiu codziennym, które są nieodłącznym elementem postępu cywilizacyjnego. Laboratoria chemiczne, komputerowe, bezprzewodowy Internet na terenie kampusu, czy sieć szerokopasmowa to te środki, które umożliwiają dobre warunki studiowania, rozwój młodej kadry dydaktycznej, prowadzenie badań naukowych oraz wymiany międzynarodowej.

Zajęcia na naszej Uczelni odbywają się w zmodernizowanych budynkach, wyposażonych w nowoczesne pracownie, laboratoria oraz sale językowe, które podnoszą jakość kształcenia. Warto zwrócić uwagę na fakt, że kampus uczelniany jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych co jest jednym z czynników wyrównywania szans.

Warto również zwrócić uwagę na działalność Uczelni w zakresie współpracy zagranicznej, która jest jednym z priorytetów działalności naszej Uczelni. Kontakty z zagranicznymi uniwersytetami i instytucjami partnerskimi stwarzają naszym studentom możliwość rozwoju pod okiem międzynarodowych autorytetów, zarówno podczas wyjazdów stypendialnych, jak w ramach wykładów i kursów gościnnych w PWSZ im. Witelona w Legnicy. Umowy o bezpośredniej współpracy zawarte są z ośrodkami akademickimi z Belgii, Bułgarii, Czech, Cypru, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Portugalii, Rumunii, Niemiec, Słowacji i Turcji. Dzięki temu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona i Legnica stanowią ważny ośrodek międzykulturowych badań porównawczych i ma szansę kształcenia w duchu przenikania i uzupełnienia się kultur, szukając i ucząc dialogu, uznania i kultywowania tradycji, realizując w ten sposób powszechnie dziś zalecaną europeizację myślenia i wykształcenia.    

2014-05-21

(mir)

<< POWRÓT

Imieniny: Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u