pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie o Inżynierii Testowej

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie o Inżynierii TestowejPrezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy o nadanie Wydziałowi Nauk Technicznych i Ekonomicznych uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku "Inżynieria Testowa" na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

W uzasadnieniu Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła przedstawioną koncepcję kształcenia, program studiów, efekty kształcenia i sposób ich weryfikacji, minimum kadrowe, bazę dydaktyczną, w tym zbiory biblioteki oraz opracowanego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, który może zostać wdrożony również na nowo tworzonych studiach pierwszego stopnia na kierunku "Inżynieria Testowa".

Wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. z2014 r. poz. 13l).

Rekrutacja na kierunek Inżynieria Testowa będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na uruchomienie kierunku.

Program kształcenia na kierunku Inżynieria Testowa został opracowany we współpracy z Uczelnią Steinbeis Hochschule Berlin. Jest on dostosowany do potrzeb współczesnego przemysłu i pozwala kształcić specjalistów w nowym zawodzie, który od niedawna funkcjonuje na europejskim rynku pracy.

Absolwent kierunku Inżynieria Testowa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy będzie specjalistą w obszarze techniki związanym z pokrewnymi kierunkami kształcenia takimi jak Mechanika i Budowa Maszyn oraz Mechatronika a także Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Absolwent kierunku Inżynieria Testowa pełni ważną rolę w procesie projektowania, badania i rozwoju produktów. Jest przygotowany do monitorowania procesów produkcyjnych i procesów jednostkowych oraz oceny wpływu ich poziomu organizacyjnego i technicznego, na jakość produktów.

Studia na kierunku Inżynieria Testowa trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera, który upoważnia do kontynuacji studiów drugiego stopnia.

Studenci kierunku Inżynieria Testowa będą mogli kształcić się wybierając jedną z dwóch oferowanych specjalności:

- testowanie urządzeń sterujących – absolwent specjalności testowanie urządzeń sterujących jest przygotowany do badania i oceny typowych czujników i przetworników pomiarowych, a także urządzeń sterujących, regulatorów, sterowników lub elementów systemów mechatronicznych wytwarzanych w przedsiębiorstwie, w celu zapewnienia im odpowiedniej funkcjonalności, niezawodności i jakości. Absolwent jest przygotowany do nadzorowania oraz testowania urządzeń sterujących i systemów mechatronicznych użytkowanych w przedsiębiorstwie.

- testowanie własności mechanicznych - absolwent specjalności testowanie własności mechanicznych jest przygotowany do badania własności mechanicznych materiałów oraz oceny ich przydatności w procesie produkcyjnym. Absolwent jest przygotowany do identyfikowania problemów związanych z eksploatacją produktu jego jakością, funkcjonalnością i niezawodnością, a także badania i testowania własności mechanicznych elementów oraz zespołów maszyn i urządzeń, w każdej fazie obróbki mechanicznej, cieplnej, cieplno-chemicznej.

2014-06-03

(pk)

<< POWRÓT
Imieniny: Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u