pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w procesie edukacyjnym. Doświadczenia i dobre praktyki

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w procesie edukacyjnym. Doświadczenia i dobre praktyki14 maja br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbywało się międzyuczelniane seminarium naukowe pn. „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w procesie edukacyjnym. Doświadczenia i dobre praktyki”. W obradach brali udział dydaktycy i studenci z naszej Uczelni oraz z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Seminarium prowadzili dr Jan Wojtaś pełnomocnik Rektora ds., studentów niepełnosprawnych PWSZ im. Witelona w Legnicy i dr Marcin Garbat pełnomocnik Rektora ds. niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obrady otworzył Rektor naszej Uczelni prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski. Przywitał on gości i wszystkich uczestników seminarium wyrażając jednocześnie zadowolenie, że spotkanie odbywa się w Legnicy.
Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w procesie edukacyjnym. Doświadczenia i dobre praktyki
Jako pierwszy swoje wystąpienie przedstawił Sebastian Jagodziński – student Uniwersytetu Zielonogórskiego, który omówił wsparcie jakie okazywane jest studentom z niepełnosprawnościami w jego uczelni. Podobne wystąpienie przygotował Piotr Zając – student PWSZ im. Witelona w Legnicy, który zaprezentował wsparcie z jakim  spotykają się legniccy studenci. W obu przypadkach uczelni wypracowały cały system pomocy, który ma wyrównywać szanse kształcenia się niepełnosprawnych. Przede wszystkim jest to  likwidacja barier architektonicznych i przystosowanie sal wykładowych i ćwiczeniowych do możliwości osób z niepełnosprawnościami. Podobnie wyposażone są biblioteki i pomieszczenia socjalne.

Następnie mgr Dariusz Stefaniak z PWSZ im. Witelona w Legnicy omówił „Pracę z osobami niepełnosprawnymi – doświadczenia dydaktyczne”. Temat wywołał dyskusję wśród zgromadzonych. Z kolei student naszej Uczelni Marek Szalkiewicz omówił własne doświadczenia – „Osoba niepełnosprawna w resocjalizacji. Doświadczenia edukacyjne”. Dzięki temu  uczestnicy sympozjum mogli zapoznać się z opiniami obu stron procesu dydaktycznego.

W kolejnej odsłonie obrad mgr Józefa Szczepankowska omówiła „Wsparcie psychologiczne studiujących osób z niepełnosprawnością” a dr Daria Zielińska-Pękał „Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych jako przykład wsparcia społecznego”. Kolejny temat podjął student naszej Uczelni Robert Ryszko, który przedstawił swoje doświadczenia w temacie „Niepełnosprawni – aktywni poprzez edukacje do pracy”.  Na zakończenie dr Maria Paszkowicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawiła „Uwarunkowania zatrudnialności osób z niepełnosprawnościami”. Po tych wystąpieniach  rozpoczęła się dyskusja.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy obrad zaproszeni zostali na krótką wycieczkę po Legnicy.

2014-06-05

(mir)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

<< POWRÓT
Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u