pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Zgoda na uruchomienie Wychowania Fizycznego

Wydział Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy otrzymał zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie studiów pierwszego stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne.

Studia na kierunku Wychowanie Fizyczne, na specjalności nauczycielskiej przygotują do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. W czasie 6 semestrów student zdobędzie wiedzę z zakresu treści podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych.Zgoda na uruchomienie Wychowania Fizycznego

Są to min. takie przedmioty jak: anatomia, biochemia, fizjologia, psychologia, pedagogika, teoria wychowania fizycznego, antropomotoryka, historia kultury fizycznej, metodyka wychowania fizycznego, teoria sportu, ćwiczenia kompensacyjno – korekcyjne, propedeutyka sportów indywidualnych i zespołowych.

Kształcenie obejmuje również naukę dwóch języków obcych, a także daje możliwość zdobywania uprawnień instruktora sportu w różnych dyscyplinach sportowych, wychowawcy kolonii i obozów.

Studia przewidują trzy praktyki pedagogiczne w szkołach i dwa obozy sportowe. Praktyki mają na celu poznanie środowiska i warunków przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego i nabycie umiejętności organizacji i prowadzenia lekcji, sprawowanie funkcji pedagogicznych.

Na obozie letnim studenci poznają elementy żeglarstwa, kajakarstwa, udzielania pierwszej pomocy na wodach otwartych, turystyki rowerowej, gier i zabaw ruchowych czy organizacji czasu wolnego. Na obozie zimowym nabywają umiejętności z narciarstwa zjazdowego, biegowego, organizowania zajęć plenerowych w okresie zimowym.

<< POWRÓTImieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u