pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi

Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowiZakończyła się realizacja projektu prowadzonego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy i Gminę Legnica pn. „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi”. Projekt realizowany był w ramach działania „Człowiek najlepszą inwestycją” ze środków Unii Europejskiej. Podsumowanie tych działań nastąpiło podczas konferencji podsumowującej 20 maja br. 

Głównym celem projektu był wzrost jakości kształcenia przyszłych nauczycieli poprzez przygotowanie i wdrożenie przez naszą Uczelnie modelowego programu praktyk pedagogicznych w jedenastu wybranych placówkach oświatowych działających w Legnicy, w tym w 7 szkołach podstawowych i 4 przedszkolach. Łącznie w realizacji projektu uczestniczyło 29 nauczycieli i 11 dyrektorów placówek. W projekcie wzięło udział także 40 studentów kierunku Pedagogika.

Obrady otworzył mgr Robert Burba witając wszystkich przybyłych w imieniu Rektora  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego. Następnie głos zabrała dr Helena Babiuch prorektor ds. dydaktyki i studentów. Podkreśliła on, że nasza Uczelnia kształci nauczycieli na kierunku Pedagogika, w specjalnościach zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim i edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Mając na uwadze  potrzeby i oczekiwania studentów tych specjalności -  przyszłych nauczycieli, PWSZ im. Witelona w Legnicy  w partnerstwie z Gmina Legnica podjęła się realizacji projektu pn. Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi. Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi

W obradach uczestniczyli między innymi Dorota Purga zastępca prezydenta Legnicy, Zbigniew Rutka zastępca dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnica  oraz prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Następnie uczestniczący w projekcie studenci przestawili najlepsze projekty edukacyjne. Dyplomami laureatów konkursu uhonorowani zostali: Katarzyna Kubińska, Jowita Marszałek, Justyna Orzech, Katarzyna Osińska i Katarzyna Turczyn.

W podsumowaniu projektu krótkie jego oceny wygłosili mgr Anna Adamkiewicz uczestnicząca w projekcie jako koordynator ds. praktyk, magr Joanna Podnajmer z ODM i DN, mgr Ewa Taborowska nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Legnicy, mgr Monika Gagaczowska-Panek reprezentująca Gmine Legnica  oraz przedstawicielka studentów naszej Uczelni Ewelina Gębura.

Na zakończenie dyrektorom i nauczycielom placówek oświatowych biorących udział w projekcie wręczono podziękowania.

Wykształcenie wyższe pedagogiczne i realizację praktyk pedagogicznych zaliczyć można do dziedziny usług, które nabierają znaczenia. Jakość i skuteczność instytucji szkolnictwa wyższego stają się czynnikiem decydującym o ich pozycji na rynku edukacyjnym. Wzrasta konkurencja między placówkami kształcenia wyższego, co zmusza je do osiągania i dokumentowania jakości i efektywności w przygotowaniu teoretycznym i praktycznym.

Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowiCelem zrealizowanego projektu były: wzrost jakości praktyk pedagogicznych w zakresie przygotowania 40 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy do pracy w zawodzie nauczyciela;  poprawa przygotowania 11 placówek oświatowych z terenu miasta Legnicy i ich kadry pedagogicznej (29 nauczycieli i 11 dyrektorów) w oparciu o Modelowy Program Praktyk Pedagogicznych; podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej (29 nauczycieli) wybranych szkół i przedszkoli poprzez nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie realizacji i przygotowania logistyczno-marytorycznego praktyk. 

Projekt skierowany był do następujących grup docelowych: szkoły podstawowe i miejskie przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnica; kadra pedagogiczna tych szkół podstawowych  i miejskich przedszkoli  oraz studenci przygotowujący się do wykonywania zawodu nauczyciela na specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim i specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Grupa objęta wsparciem w ramach projektu liczyła  40 studentów, 7 Szkół podstawowych, 4 Miejskie przedszkola oraz 40 przedstawicieli kadry pedagogicznej (nauczyciele, dyrektorzy).

2014-06-05

(mir)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

<< POWRÓT

 
 
Imieniny: Jordana, Marcina, RóżyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u