pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ otwiera Finanse, Rachunkowość i Podatki

PWSZ otwiera Finanse, Rachunkowość i PodatkiDecyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydziałowi Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przyznano uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Finanse, Rachunkowość i Podatki.

Tym samym kandydaci na studia, w systemie elektronicznej rejestracji mogą wybierać ten kierunek kształcenia. Rekrutacja trwa do 29 lipca br., a dzień później tj. 30 lipca nastąpi ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do II etapu postępowania. Kandydaci, którzy nie zdążą zarejestrować się w tym terminie będą mogli to zrobić podczas rekrutacji uzupełniającej.

Studia na kierunku Finanse, Rachunkowość i Podatki zapewniają absolwentowi wiedzę z dyscyplin należących do dziedziny nauk ekonomicznych takich jak finanse, ekonomia oraz nauki o zarządzaniu. W programie studiów ujęto zatem moduły z zakresu finansów publicznych, finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości, ale także mikroekonomii, makroekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, zarządzania itp. Uwzględniono również moduły, które dostarczają absolwentowi narzędzi analitycznych takich jak informatyka, statystyka, matematyka i ekonometria.

Absolwent kierunku jest specjalistą w zakresie finansów oraz rachunkowości, zna zasady funkcjonowania instytucji finansowych oraz banków. Absolwent potrafi definiować oraz analizować problemy oraz zjawiska występujące w gospodarce. Potrafi również wykonać analizy sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych. Solidne podstawy teoretyczne wzbogacone o umiejętności praktyczne pozwolą absolwentowi elastycznie dostosowywać się do wymagań zmieniającego się rynku pracy.

Trzyletnie studia na kierunku Finanse, Rachunkowość i Podatki kończą się tytułem licencjata, który upoważnia absolwentów do podjęcia pracy i kontynuacji studiów drugiego stopnia. W PWSZ im. Witelona w Legnicy można podjąć studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Studenci kierunku Finanse, Rachunkowość i Podatki mogą kształcić się na jednej z następujących specjalności:

- rachunkowość i podatki - absolwent specjalności rachunkowość i podatki posiada wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości budżetowej, organizacji non-profit, analizy finansowej, kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego oraz podatków. Posiada umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych, sporządzania  i analizy sprawozdania finansowego, innych sprawozdań i deklaracji podatkowych. Zna mechanizmy, techniki, zasady oraz procedury kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą pomóc absolwentowi w zdobyciu  tytułów zawodowych z dziedziny  rachunkowości.

- finanse przedsiębiorstwa - absolwent specjalności posiada wiedzę i  kompetencje w zakresie: planowania finansowego w przedsiębiorstwie, opracowywania budżetów operacyjnych dla różnych projektów biznesowych, przeprowadzenia diagnozy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem większości nowoczesnych narzędzi analitycznych, podejmowania decyzji operacyjnych i inwestycyjnych w oparciu o kryteria ekonomiczne, umiejętności do przeprowadzania rachunku kosztów kapitału i rachunku efektywności projektów inwestycyjnych, wykorzystania instrumentów controllingu strategicznego i operacyjnego w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa.

2014-06-16

(PWSZ)

<< POWRÓTImieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u