pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Lidia Geringer de Oedenberg w PWSZ


10 listopada bieżącego roku wizytę w legnickiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona złożyła Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg.

Zanim rozpoczął się wykład dla studentów Pani Poseł spotkała się z prorektorem ds. dydaktyki i studentów dr Kazimierą Jaworską oraz dziekanem Wydziału Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji dr Janem Wojtasiem.

Spotkanie, które zostało zorganizowane przez Wydział Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji miało na celu zapoznanie studentów z funduszami unijnymi - budżetowaniu w nowej perspektywie finansowej, wykorzystaniu obecnych funduszy przez Polskę i w szczególności przez Dolny Śląsk.

Podczas prelekcji mówiła o  środkach finansowych Unii Europejskiej gromadzonych przez państwa członkowskie i przekazywanych do unijnego budżetu. Środki w budżecie Unii Europejskiej pochodzą z trzech podstawowych źródeł: z ceł pobieranych od towarów importowanych z państw, które nie są członkami Unii Europejskiej (tzw. tradycyjne zasoby własne Unii), z dochodów z VAT (czyli podatku od wartości dodanej) – jest to określony procent, który dane państwo ma zapłacić Unii od środków pochodzących z podatku VAT), ze środków uzależnionych od dochodu narodowego każdego z państw członkowskich (każde państwo płaci 0,73 proc. swojego Produktu Narodowego Brutto (PNB) do budżetu Unii. Jest to obecnie największe źródło środków finansowych Unii Europejskiej.

Zebranych interesowała również praca poselska w Parlamencie Europejskim. Na zakończenie wykładu Pani Poseł przeprowadziła mini-konkurs, w którym nagrodami były gadżety z Parlamentu Europejskiego.
W wykładzie Pani Poseł uczestniczyli zarówno studenci, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku jak i pracownicy Uczelni.

Lidia Geringer de Oedenberg  zajmuje się obecnie upraszczaniem prawa wspólnotowego i  finansami Unii Europejskiej, pracując w Komisjach Prawnej, Petycji i budżetowej. W swojej pracy jest skoncentrowana głównie na intensywnej współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami, dal których przygotowuje cykliczne szkolenia z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

<< POWRÓTImieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u