pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Stypendia pomostowe dla studentów ze wsi i małych miasteczek

Do 18 sierpnia tegoroczni maturzyści, którzy dostaną się na I rok studiów mogą ubiegać się o stypendia pomostowe.

Ta nowa forma pomocy materialnej skierowana jest do zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy dostaną się na I rok studiów dziennych I stopnia, realizowanych przez uczelnię publiczną mającą uprawnienia magisterskie - taką Uczelnią jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Stypendium wynosi 5 tys. zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. co miesiąc.

Aby ubiegać się o stypendia pomostowe należy: ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2014 roku i być maturzystą z 2014 r. ; mieszkać na wsi lub w miasteczku do 20 tys. mieszkańców,  pochodzić z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1.176 zł netto lub 1.344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności; osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. uzyskać min. 90 punktów na maturze. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie, dodatkowo należy spełnić przynajmniej jedno z poniższych kryteriów: pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców, lub opiekun prawny pracował w Państwowym Gospodarstwie Rolnym nie mniej niż 2 lata, być uczestnikiem III (finałowego) etapu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub być wychowankiem rodziny zastępczej albo  placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowy dom dziecka).

O stypendia pomostowe można ubiegać się do dnia 18 sierpnia 2014 r. Kandydaci ubiegający się o takie stypendium powinni wypełnić wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w terminie do 18 sierpnia 2014r. do godz. 16:00 a następnie wydrukowany z systemu, podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w nieprzekraczalnym terminie do najbliższego względem miejsca zamieszkania Oddziału Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych do dnia 22 sierpnia 2014r. (liczy się data stempla pocztowego).

Więcej informacji na stronie internetowej stypendia-pomostowe.pl

Ta dodatkowa oferta pomocy materialnej wzbogaca jeszcze szeroką ofertą stypendialną jaką dysponuje tym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Studenci mają możliwość ubiegania się o pomoc materialną w formie: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia a także zapomogi.

Więcej informacji na www.pwsz.legnica.edu.pl  (rekrutacja - pomoc materialna)

2014-06-30

(mir)

<< POWRÓT

Imieniny: Bogumiła, Eweliny, MirosławaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u