pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Inżynieria Testowa w PWSZ im. Witelona w Legnicy = PEWNA PRACA!

Inżynieria Testowa w PWSZ im. Witelona w Legnicy = PEWNA PRACA!Trwa rekrutacja na kierunek Inżynieria Testowa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Jest to najnowszy kierunek uruchamiany na Uczelni po raz pierwszy w roku akademickim 2014/2015.

Program kształcenia na kierunku Inżynieria Testowa został opracowany we współpracy z niemiecką uczelnią Steinbeis Hochschule w Berlinie. Jest on dostosowany do potrzeb współczesnego przemysłu i pozwala kształcić specjalistów w nowym zawodzie, który od niedawna funkcjonuje na europejskim rynku pracy. Należy tu dodać, że specjaliści tacy są pilnie poszukiwani w wielu przedsiębiorstwach i zakładach pracy a profil kształcenia zapewnia ciekawe i pewne zatrudnienie.

Absolwent kierunku Inżynieria Testowa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy będzie dysponował pełna wiedzą inżynierską a dodatkowo stanie się specjalistą w obszarze techniki związanym z pokrewnymi kierunkami kształcenia takimi jak Mechanika i Budowa Maszyn oraz Mechatronika a także Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Po ukończeniu kierunku Inżynieria Testowa jego absolwenci pełnić będą ważną rolę w procesie projektowania, badania i rozwoju produktów. Będą przygotowani do monitorowania procesów produkcyjnych i procesów jednostkowych oraz oceny wpływu ich poziomu organizacyjnego i technicznego, na jakość produktów.

Studia na kierunku Inżynieria Testowa trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera, który upoważnia do kontynuacji studiów drugiego stopnia.
Studenci kierunku Inżynieria Testowa będą mogli kształcić się wybierając jedną z dwóch oferowanych specjalności:

- testowanie urządzeń sterujących – absolwent specjalności testowanie urządzeń sterujących jest przygotowany do badania i oceny typowych czujników i przetworników pomiarowych, a także urządzeń sterujących, regulatorów, sterowników lub elementów systemów mechatronicznych wytwarzanych w przedsiębiorstwie, w celu zapewnienia im odpowiedniej funkcjonalności, niezawodności i jakości. Absolwent jest przygotowany do nadzorowania oraz testowania urządzeń sterujących i systemów mechatronicznych użytkowanych w przedsiębiorstwie.

- testowanie własności mechanicznych - absolwent specjalności testowanie własności mechanicznych jest przygotowany do badania własności mechanicznych materiałów oraz oceny ich przydatności w procesie produkcyjnym. Absolwent jest przygotowany do identyfikowania problemów związanych z eksploatacją produktu jego jakością, funkcjonalnością i niezawodnością, a także badania i testowania własności mechanicznych elementów oraz zespołów maszyn i urządzeń, w każdej fazie obróbki mechanicznej, cieplnej, cieplno-chemicznej.

2014-07-25

(mir)

<< POWRÓT

Imieniny: Halszki, Heleny, KarolaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u