pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Gaudeamus po raz 17 w PWSZ im. Witelona w Legnicy !

Gaudeamus po raz 17 w PWSZ im. Witelona w Legnicy !Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona zainaugurowała w poniedziałek, 13 października, siedemnasty w swojej historii rok akademicki. Uroczystość rozpoczęła się od wejścia na salę Senatu Uczelni wraz z zaproszonymi gośćmi z zaprzyjaźnionych szkół wyższych i władz PWSZ im. Witelona w Legnicy. Tradycyjnie orszak zamykał Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski.

Następnie Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski powitał zaproszonych gości.

W tym gronie znaleźli się miedzy innymi: Ilona Antoniszyn–Klik – Wiceminister Gospodarki, Zofia Czernow – Poseł na Sejm RP, ks. bp. Zbigniew Kiernikowski – Biskup Diecezji Legnickiej,  Jerzy Michalak – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Michał Huzarski – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Tymoteusz Myrda – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Tadeusz Krzakowski – Prezydent Legnicy, Dorota Purgal – Zastępca Prezydenta Legnicy, Jarosław Humenny – Starosta Powiatu Legnickiego, Stanisław Laskowski – Starosta Powiatu Jaworskiego, Ryszard Raszkiewicz – Starosta Powiatu Złotoryjskiego, Józef Kołcz – Burmistrz Świerzawy, Andrzej Holdenmajer – Burmistrz Ścinawy, Jan Serkies – Burmistrz Chojnowa, Dariusz Pawliszczy – Wójt Gminy Gromadka, Zbigniew Tersa – Wójt Gminy Kunice.

W gronie gości nie zabrakło przedstawicieli uczelni wyższych prof. dra hab. Józefa Garbarczyka – Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie i Przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ), ks. dra Piotra Kota – Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, nadbryg. Ryszarda Dąbrowę – Komendanta–Rektora Szkoły Głównej Pożarniczej w Warszawie, prof. dra hab. Mariana S. Wolańskiego – Rektora Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, prof. dra hab. inż. Andrzeja Kaźmierczaka – Dyrektora Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej w Legnicy, ks. dra Sławomira Jana Stasiaka – Prorektora ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, st. bryg. Bogusława Koguta – Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, dra hab. Bernarda Wiśniewskiego, prof. nadzw. – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, dra Ryszarda Pękały – Prorektora ds. Rozwoju Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy, dra inż. Juliana Jakubowskiego – Prorektora ds. Studenckich – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, mgr. inż. Jacka Śmiłowskiego – Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.Gaudeamus po raz 17 w PWSZ im. Witelona w Legnicy !

Rektor naszej Uczelni powitał także reprezentantów największych zakładów pracy, dyrektorów placówek ochrony zdrowia, policji, straży pożarnej oraz dyrektorów szkół, organizacji i stowarzyszeń, między innymi: Cecylię Stankiewicz – Dyrektora Naczelnego ds. Pracowniczych Biura Zarządu KGHM Polska Miedź S.A w Lubinie, dra inż. Janusza Prusa – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego Vitbis Sp. z o.o. w Złotoryi, Jerzego Gryszkiewicza – Prezydenta Lions Club Silesia, Krystynę Barcik – Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, dra n. med. Tadeusza Kruzela – Ordynatora Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, Andrzeja Gąskę – Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy, Jana Szynalskiego – Prezesa Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Beatę Łabowicz – Naczelną Pielęgniarkę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, Jerzego Ulewskiego – Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy, Zdzisława Bakinowskiego – Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Legnicy, Jana Buczkowskiego – Kierownika Państwowej Inspekcji Pracy w Legnicy, Władysława Iwanyniuk – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział Okręgowy w Legnicy, Elżbietę Rakoczy-Kozakiewicz – Kierownika DODN w Legnicy Filia Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Jan Mormula – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy, Irenę Nowak-Urban – Wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Legnicy ProLegnica, dr inż. Barbarę Kaczmarczyk – Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ppłk SG Adama Pawlusa – Komendanta Placówki Straży Granicznej w Legnicy, płk SG Marka Woszczatyńskiego – Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, bryg. Adama Koniecznego – Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, insp. Marcina Wysockiego – Komenda Miejska Policji w Legnicy, dra Adama Ćwika – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Legnicy, Stanisław Sirojcia – Dyrektora Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy, Annę Trusiak – Dyrektor Departamentu Zarządzania Szkoleniami KGHM Polska Miedź S.A w Lubinie, Andrzeja Waszaka – Dyrektora WIW-BUDU w Legnicy, Wojciecha Stefańskiego – Dyrektora Regionu Domu Inwestycyjnego Xelion w Warszawie, Piotra Smugę – Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych Smulders Polska, Adama Gąsiorowskiego – Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie Osiedlu, Dariusza Wędzinę – Dyrektora Akademickiego Liceum Ogolnokształcącego,Teresę Dąbrowską – Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Legnicy, Andrzeja Boczonia – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy,Tomasza Łabowicza – Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy, Edwarda Dobosza – Dyrektora V Licieum Ogólnokształcącego w Legnicy.

Gaudeamus po raz 17 w PWSZ im. Witelona w Legnicy !Po powitaniu zaproszonych gości JM Rektor PWSZ  im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski w swym przemówieniu inauguracyjnym podsumował poprzedni rok akademicki oraz nakreśli plany uczelni na przyszłość. Podkreślił, że tegoroczna rekrutacja spełniła oczekiwania. Na studia przyjęto ponad 1300 nowych studentów, zarówno na stacjonarne, jak i niestacjonarne. Na naszej Uczelni w roku akademickim 2014/2015 będzie studiować blisko 5 tysięcy żaków. Wśród nich są między innymi studenci nowych kierunków – Inżynieria Testowa oraz Finanse, Rachunkowość i Podatki.

Rektor w swym wystąpieniu szczególne słowa skierował do studentów pierwszego roku – „…Pamiętajcie, że studiujecie w mieście wyjątkowym jakim jest Legnica. Nie tylko z roku na rok staje się piękniejsza, ale spełnia wszystkie warunki miasta akademickiego. Życzę Wam, abyście wyszli z murów naszej Alma Mater Legnicencis jako ludzie mądrzy i światli, aktywni i twórczy, abyście nigdy nie rezygnowali z marzeń. Dobrze wykorzystajcie te lata, a potem zachowajcie Uczelnię w dobrej pamięci i wracajcie do niej”.

Po przemówieniu inauguracyjnym Rektora PWSZ  im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego, nastąpił moment wręczenia odznaczeń państwowych – medali „Za długoletnia służbę”. Dr Izabela Bernatek-Zaguła oraz mgr Edward Biegun otrzymali medal złoty, mgr Tomasz Podoliński medal srebny zaś dr Bogumiła Wątorek, mgr Małgorzata Witkowska i mgr Marta Żołnierewicz medal brązowy. Odznaczenia wręczała Ilona Antoniszyn–Klik –Wiceminister Gospodarki oraz Rektor naszej Uczelni.

Podczas uroczystości Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy przekazał również Medale Komisji Edukacji Narodowej, które otrzymali dr Wioletta Drzystek oraz dr Karol Selwat.

Ważnym punktem uroczystości było nadanie Tytułów Honorowych „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”.  Tytuł Honorowy I stopnia (medal złoty) z rąk Rektora otrzymali: dr Helena Babiuch, mgr Krystyna Barcik, mgr Ryszard Bedryj, prof. dr hab. Józef Garbarczyk, dr n. med. Jarosław Goldman, mgr Anna Trusiak, dr hab. Bernard Wiśniewski.

Tytuły Honorowe II stopnia (medal srebrny) - „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im. Witelona w Legnicy” otrzymali mgr Nadine Bednarz, mgr Ryszarda Chełmińska, mgr inż. Marta Cieślak, mgr inż. Anna Czyszczoń, mgr Zbigniew Gol, dr n. med. Andrzej Hap, mgr Beata Łabowicz, mgr inż. Piotr Nadybski, mgr Danuta Wałęga-Szych, mgr Andrzej Senko.

W trakcie uroczystości nastąpiło również wręczenie Tytułu Honorowego I i II stopnia – „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” i medali osobom, które zostały wyróżnione w poprzednich latach. Medale złote otrzymali mgr inż. Adam Konieczny oraz mgr Cecylia Stankiewicz natomiast srebrne dr Arkadiusz Urbanek, mgr Marek Rabski, mgr Andrzej Gąska.Gaudeamus po raz 17 w PWSZ im. Witelona w Legnicy !

W dalszej części Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz przedstawił informację o przyznaniu nagród JM Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy. Za działalność na rzecz Uczelni w roku akademickim 2013/2014 nagrodę otrzymało 48 nauczycieli akademickich. W tym 3 nagrody indywidualne I stopnia, 21 nagród indywidualnych II stopnia oraz 24 nagrody zespołowe II stopnia. Za działalność na rzecz Uczelni w roku akademickim 2013/2014 nagrodę Rektora przyznano także 40 pracownikom niebędącymi nauczycielami akademickimi. Wręczenie nagród odbyło się po uroczystości Inauguracji podczas spotkania z władzami Uczelni.

Następnie Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów naszej Uczelni dr Helena Babiuch odczytała listę absolwentów, którzy w roku akademickim 2013/2014 ukończyli naukę i uzyskali nagrody finansowe Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Najlepszy Dyplom Roku”. Nagrody przyznano Renacie Irenie Łupkowskiej – Pedagogika II stopień – 4,98, Małgorzacie Elżbiecie Fijałkowskiej – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień – 4,85 oraz Mateuszowi Janowi Rusinek – Ratownictwo Medyczne – 4,75, które wręczył Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Michał Huzarski oraz JM Rektor PWSZ w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski, który przekazał albumy o Uczelni.

Jednym z najważniejszych punktów uroczystości był akt immatrykulacji, czyli tradycyjna uroczystość przyjęcia studentów I roku w poczet społeczności akademickiej. Przystępując do tego doniosłego aktu, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów dr Helena Babiuch podkreśliła, że indeksy otrzymają kandydaci na studentów, którzy na poszczególnych kierunkach zdobyli najwięcej punktów w postępowaniu rekrutacyjnym to jest Karolina Zych – Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Marta Wiśniewska – Filologia, Gabriela Podsiadło – Dietetyka, Sandra Malik – Pedagogika, Marika Keller – Administracja, Patrycja Jopkiewicz - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Karolina Anaszkiewicz – Pedagogika, Maciej Fassa - Ratownictwo Medyczne, Michał Buszta - Inżynieria Testowa, Piotr Dębicki - Ratownictwo Medyczne, Emilia Trębacz – Dietetyka, Angelika Nadworna – Administracja, Ewa Popławska – Pielęgniarstwo, Jędrzej Szymański - Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Oskar Januszkiewicz – Filologia, Ewa Lewandowska - Finanse, Rachunkowość i Podatki, Grzegorz Chybziński – Informatyka.

Gaudeamus po raz 17 w PWSZ im. Witelona w Legnicy !Po wręczeniu indeksów studenci zostali oficjalnie przyjęci w poczet społeczności akademickiej. Indeksy otrzymali również przedstawiciele słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Anna Witkowska, Irena Miś, Jerzy Szuba.

Inaugurację zakończyło oficjalne otwarcie Roku Akademickiego 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy przez JM Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego.

Na zakończenie wszyscy przybyli wysłuchali wykładu inauguracyjnego prof. dra hab. Bernarda Wiśniewskiego z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie pt. Przygotowania obronne państwa na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny.

Po wykładzie odbyły się krótkie wystąpienia zaproszonych gości, którzy złożyli Rektorowi naszej Uczelni życzenia z okazji Inauguracji roku akademickiego 2014/2015. Głos zabrali między innymi Jerzy Michalak - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, st. bryg. Bogusław Kogut - Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Władysław Iwanyniuk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział Okręgowy w Legnicy.

Inaugurację Roku Akademickiego 2014/2015 uświetnił występ Chóru Szkoły Muzycznej w Legnicy pod dyrekcją Ilony Kameckiej, który w trakcie uroczystości zaprezentował krótki repertuar muzyczny:  Kołysanka – Michał Jurkiewicz oraz Per Crucem – anonimus.

2014-10-22

(mir)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

<< POWRÓT

Imieniny: Bogumiła, Eweliny, MirosławaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u