pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci: Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy zapraszają do udziału w Konferencji organizowanej 19 listopada 2014 roku na temat: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci: Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość.

Konferencja przebiegać będzie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Legnica i Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
 
ZAŁOŻENIA I CEL KONFERENCJI:

Koncepcja konferencji związana jest z obchodami 95-lecia TPD w Polsce oraz 70-lecia TPD w Legnicy. Celem organizatorów jest stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń i refleksji w zakresie szeroko rozumianych działań podejmowanych w środowisku lokalnym na rzecz dzieci. Charakter konferencji pozwoli przybliżyć studentom, jako głównym jej odbiorcom, działalność organizacji TPD. Organizatorzy konferencji mają także nadzieję, że odbiór prezentowanych treści zwiększy zainteresowanie wśród studentów działalnością tej jakże ważnej dla poprawy jakości życia dzieci organizacji, w wyniku czego sami podejmą praktyczne działania.

UCZESTNICY KONFERENCJI:

Konferencja skierowana jest do studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy, nauczycieli i opiekunów TPD różnych szczebli szkół, działaczy społecznych i samorządowych współpracujących z TDP, jak również wolontariuszy pracujących na rzecz dzieci.

MIEJSCE KONFERENCJI:

Centrum Konferencyjno-Widowiskowe PWSZ im. Witelona w Legnicy (budynek E).

PROGRAM KONFERENCJI:

- 9:30-10:00 – rejestracja uczestników

- 10:00-10:20 – rozpoczęcie konferencji, podanie celów i powitanie uczestników – JM Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy, Prorektor PWSZ im. Witelona w Legnicy, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy

- 10:20-10:45 – Rys historyczny i drogi reaktywowania oraz rozwoju TPD w okręgu legnickim w latach 1991-2014 – Kazimierz Pleśniak – Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego i Miejskiego TPD w Legnicy

- 10:45-11:15 – Formy działalności i rola TPD jako organizacji pożytku publicznego w okręgu legnickim – mgr Elżbieta Palej – Okręgowy Społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD

- 11:15-11:30 – Nowoczesny wymiar wolontariatu i współpracy z młodzieżą TPD – mgr Dorota Jabłońska, W-ce Prezes Oddziału Miejskiego TPD, mgr Adam Kobel – Rzecznik Prasowy TPD

- 11:30-12:00 – przerwa i zwiedzanie wystawy pt. „70 lat TPD w Legnicy w służbie dzieciom i rodzinom”

- 12:00-12:30 – Działalność społeczna studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy w ramach Koła Przyjaciół Dzieci w roku akademickim 2013/2014 – Agata Macewicz, Dariusz Warowny, Wojciech Skowron, Radosław Witsautz – studenci II roku kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

- 12:30-12:50 – Czy warto pomagać innym? – dr Wacław Szetelnicki, mgr Agnieszka Gałowska – wykładowcy PWSZ im. Witelona w Legnicy

- 12:50-13:20 – Dyskusja, wystąpienia gości, przyjaciół TPD

- 13:20-13:30 – podsumowanie i zakończenie konferencji – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych – mgr Edward Biegun

2014-11-14

(tpd)

<< POWRÓT

Imieniny: Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u