pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Konferencja o Towarzystwie Przyjaciół Dzieci

Konferencja o Towarzystwie Przyjaciół DzieciWydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy 19 listopada bieżącego roku zorganizowali konferencję naukową na temat: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci: Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Miejscem obrad było Centrum Konferencyjno-Widowiskowe naszej Uczelni.

Konferencja przebiegała pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Legnica i Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Koncepcja konferencji związana była z obchodami 95-lecia TPD w Polsce oraz 70-lecia TPD w Legnicy. Celem organizatorów było stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń i refleksji w zakresie szeroko rozumianych działań podejmowanych w środowisku lokalnym na rzecz dzieci.

Obrady otworzyła dr Helena Babiuch – Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy, która wyraziła nadzieję, że odbiór prezentowanych treści zwiększy zainteresowanie wśród studentów działalnością tej jakże ważnej dla poprawy jakości życia dzieci organizacji, w wyniku czego sami podejmą praktyczne działania.

Następnie Rys historyczny i drogi reaktywowania oraz rozwoju TPD w okręgu legnickim w latach 1991-2014 zaprezentował Kazimierz Pleśniak – Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego i Miejskiego TPD w Legnicy. Magister Elżbieta Palej – Okręgowy Społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD omówiła Formy działalności i rola TPD jako organizacji pożytku publicznego w okręgu legnickim zaś mgr Dorota Jabłońska, W-ce Prezes Oddziału Miejskiego TPD oraz mgr Adam Kobel – Rzecznik Prasowy TPD przedstawili Nowoczesny wymiar wolontariatu i współpracy z młodzieżą TPD.

W trakcie przerwy można było obejrzeć wystawę pt. „70 lat TPD w Legnicy w służbie dzieciom i rodzinom”.

W dalszej części Agata Macewicz, Dariusz Warowny, Wojciech Skowron, Radosław Witsautz – studenci naszej Uczelni z II roku kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne przybliżyli zgromadzonym Działalność społeczną studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy w ramach Koła Przyjaciół Dzieci w roku akademickim 2013/2014. Już dziś uczelniane koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci skupia ponad 120 studentów i nauczycieli akademickich. Wszyscy działają w nim w ramach wolontariatu. Konferencja o Towarzystwie Przyjaciół Dzieci

Na zakończenie obrad rozważania nad pytaniem Czy warto pomagać innym? podjęli dr Wacław Szetelnicki oraz mgr Agnieszka Gałowska – wykładowcy PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja oraz wystąpienia gości i przyjaciół wspierających działalność Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Podsumowanie konferencji dokonał Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych – mgr Edward Biegun.

Konferencja skierowana była do studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy, jak i nauczycieli i opiekunów TPD różnych szczebli szkół, działaczy społecznych i samorządowych współpracujących z Towarzystwem, jak również wolontariuszy pracujących na rzecz dzieci. Charakter konferencji pozwolił przybliżyć studentom, jako głównym jej odbiorcom, działalność organizacji TPD.

2014-12-06

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

<< POWRÓT

Imieniny: Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u