pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Nagrody, wyróżnienia i dyplomy dla absolwentów PWSZ

Nagrody, wyróżnienia i dyplomy dla absolwentów PWSZW Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbywały się uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom, którzy ukończyli studia w 2014 roku.

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych zainaugurował cykl uroczystości jako pierwszy. 7 listopada prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz z władzami wydziału, dziekanem mgr inż. Renatą Supranowicz, prodziekanami dr inż. Renatą Gnitecką i mgr inż. Leszkiem Łozowskim oraz członkami Rady Wydziału, zaproszonymi gośćmi, nauczycielami akademickimi i pracownikami wydziału spotkali się z absolwentami studiów I i II stopnia.Nagrody, wyróżnienia i dyplomy dla absolwentów PWSZ

Władze Wydziału życzyły absolwentom sukcesów w życiu zawodowym, osobistym oraz realizacji swoich planów również tych związanych z dalszą edukacją i rozwojem. Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych mgr inż. Renata Supranowicz zwróciła się do absolwentów, by byli dumni z dyplomów PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Nagrody, wyróżnienia i dyplomy dla absolwentów PWSZNastępnie, 14 listopada miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Filologia, Ochrona środowiska i Pedagogika. W programie uroczystości było między innymi przemówienie dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych mgra Edwarda Bieguna oraz wręczenie nagród i dyplomów najlepszym absolwentom za wyniki w nauce i działalność na rzecz Uczelni. Dziekan życzył absolwentom sukcesów w życiu zawodowym, osobistym oraz realizacji swoich planów również tych związanych z dalszą edukacją i rozwojem. W słowach skierowanych do absolwentów wyraził nadzieję, że wielu z nich rozpocznie naukę na studiach magisterskich a innym uda się podjąć odpowiednią dla siebie pracę. Na zakończenie wystąpienia życzył, aby podjęte działania pomyślnie się zakończyły i dały wiele satysfakcji i korzyści.Nagrody, wyróżnienia i dyplomy dla absolwentów PWSZ

Kolejna uroczystość zorganizowana przez Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej odbyła się 28 listopada. Dziekan wydziału dr n. med. Jarosław Goldman kilkakrotnie w słowach skierowanych do absolwentów podkreślał jak ważna jest stała aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych.

Nagrody, wyróżnienia i dyplomy dla absolwentów PWSZSukces naszych absolwentów nie byłby możliwy bez wkładu pracy władz Uczelni, władz wydziałów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych. Wielu z tegorocznych absolwentów wykorzystało istniejące warunki do rozwoju samorządności studenckiej nierozerwalnie związanej z działalnością naukową, artystyczną, sportową i kulturalną. Między innymi dzięki takim osobom Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy aktywnie działa na rzecz rozwoju nauki, kultury i gospodarki jako inicjator lokalnego życia mieszkańców Legnicy i województwa dolnośląskiego

2014-12-06

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ - Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ - Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej


<< POWRÓT

Imieniny: Albina, Antoniny, RadosławyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u