pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Wsparcie w procesie edukacyjnym – plany i dobre praktyki

Rada Studentów Niepełnosprawnych i dr Jan Wojtaś Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zorganizowali kolejne, otwarte spotkanie, którego tematem przewodnim było Wsparcie w procesie edukacyjnym – plany i dobre praktyki. Spotkanie odbyło się 12 grudnia 2014 roku w budynku D – Ośrodku Projektów i Edukacji.

Jednym z obowiązków uczelni w Polsce, regulowanych ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.13, ust.1, pkt.9), jest stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych. Wsparcie edukacyjne to działania ukierunkowane na dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego studentów ze względu na ich stan zdrowia przy jednoczesnym utrzymaniu obowiązujących standardów kształcenia.

Podczas spotkania, dr Jan Wojtaś podkreślił jak ważne jest wyrównywanie szans i równe traktowanie wszystkich studentów, bez względu na ich sprawność. Zdobywanie wyższego wykształcenia wymaga od osób z niepełnosprawnościami o wiele większego wysiłku i stwarzać może dużo więcej problemów niż w przypadku osób w pełni sprawnych. Dlatego też organizacja kształcenia ma przede wszystkim zapewnić studentom z niepełnosprawnościami jak najlepsze warunki studiowania i wyrównać ich szanse na zdobycie wyższego wykształcenia z innymi studentami. Osiągniecie takiego celu jest możliwe miedzy innymi poprzez poznanie ich ograniczeń i eliminowanie barier.

Widoczne jest też coraz lepsze przygotowanie technologiczne i architektoniczne polskich uczelni. Podjazdy dla osób na wózkach, windy i specjalne miejsca parkingowe powoli stają się standardem. Dla słabowidzących i niewidomych powstają tyfloinformatyczne pracownie komputerowe, a notatki otrzymują odpowiednio powiększoną czcionką lub w postaci wydruku brajlowskiego. Technika pozwala na przekroczenie wszystkich niedogodności motorycznych i percepcyjnych.

Studenci niepełnosprawni mają także prawo korzystać z uczelnianych systemów pomocy materialnej takich jak: stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia za wyniki w nauce, stypendia ministra za osiągnięcia w nauce, dopłaty do zakwaterowania, dopłaty do posiłków oraz zapomogi.

2015-01-21

(pk)

<< POWRÓT
Imieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u