pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Porozumienie o współpracy z legnicką Galerią Sztuki

Porozumienie o współpracy z legnicką Galerią SztukiJM Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski oraz Dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy Zbigniew Kraska, 16 stycznia bieżącego roku podpisali w siedzibie Uczelni porozumienie o współpracy.

Uczelnia i Galeria Sztuki zobowiązały się, że będą ze sobą współpracować przy wykonywaniu poszczególnych postanowień niniejszego dokumentu.

W tekście porozumienia, Uczelnia oświadcza, że jej jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych prowadzi kształcenie na studiach I stopnia na kierunkach o profilu praktycznym. Z kolei Galeria popiera kształcenie na kierunku Filologia. Ta forma jest zgodna z wymogami i oczekiwaniami pracodawców w zakresie kwalifikacji absolwentów uczelni wyższych, którzy winni posiadać przygotowanie praktyczne, nabyte w trakcie studiów przy udziale podmiotów gospodarczych i innych jednostek funkcjonujących na rynku dóbr i usług.

Ponadto obie strony deklarują wzajemną współpracę w zakresie: realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych i innych; doradztwa naukowo-badawczego w zakresie problematyki kształcenia na  kierunku Filologia; organizacji szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych związanych z problematyką kształcenia na kierunku Filologia; organizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunku Filologia.

Wszelkie działania obu stron porozumienia, które nie będą wykraczać poza ramy niniejszego porozumienia, nie będą pociągać za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych dla partnerów. Porozumienie zawarto na okres 3 lat i może być przedłużone na kolejne.

2015-02-24

(mir)

<< POWRÓTImieniny: Julity, Ludmiły, Zdobysława
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u