pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Fizjoterapia - nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Fizjoterapia - nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze FizycznejW ofercie edukacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w roku akademickim 2015/2016 planowany do uruchomienia jest kolejny nowy kierunek – Fizjoterapia.

Utworzenie kierunku Fizjoterapia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej naszej Uczelni wynika z dużego zapotrzebowania na specjalistów z tej dziedziny, zarówno w naszym regionie, kraju, jak również w państwach Unii Europejskiej.

Nowoczesne metody fizjoterapeutyczne są wysoce skuteczne w profilaktyce chorób starzejących się społeczeństw współczesnej Europy oraz w przywracaniu prawidłowej funkcji narządów, układów i całego organizmu, poddawanego specjalistycznemu postępowaniu medycznemu.


Jak uczymy?


Zajęcia teoretyczne:

- prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę: profesorów i doktorów z zakresu medycyny oraz profesorów i doktorów nauk o kulturze fizycznej specjalizujących się w fizjoterapii. Odbywają się w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt,

Zajęcia praktyczne:

- praktyczną naukę zawodu student realizuje w bezpośrednim kontakcie z pacjentem w zakładach i pracowniach rehabilitacyjno–fizjoterapeutycznych oraz na oddziałach szpitalnych,

Praktyki zawodowe:

- praktyki zawodowe studenci odbywają już po I roku studiów - w łącznej ilości 880 godzin. Obejmują one fizjoterapię ogólną, kinezyterapię, fizykoterapię i masaż oraz fizjoterapię kliniczną.

Dobór placówek prowadzących szkolenie praktyczne umożliwia studentom zapoznanie się z pełnym spektrum udzielanych świadczeń oraz stosowanym sprzętem i aparaturą. Kształcenie, poza ukierunkowaniem na uzyskanie gruntownej wiedzy, uwzględnia potrzebę kształtowania cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Czego uczymy?

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Fizjoterapia posiada  predyspozycje do pracy z osobami zdrowymi i chorymi, z osobami z różnymi dysfunkcjami psychofizycznymi, z niepełnosprawnościami, jak również  z grupami wymagającymi dodatkowego wsparcia fizjoterapeutycznego. Ma sprawność ruchową pozwalającą na zastosowanie różnorodnych metod kinezyterapeutycznych. Potrafi demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia ruchowe korzystając ze zdobytej wiedzy i umiejętności, jak również posiada kompetencje do stosowania czynników fizykalnych w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Fizjoterapia będzie posiadał kwalifikacje do świadczenia usług fizjoterapeutycznych wykorzystując zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:

- nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej oraz korzystania i łączenia wiedzy z różnych dziedzin nauki,
- diagnozy sprawności psychofunkcjonalnej organizmu,
- planowania i przeprowadzenia terapii z wykorzystaniem odpowiednich technik i metod fizjoterapeutycznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu,
- ewaluacji i oceny efektywności przeprowadzonych działań usprawniających i leczniczych,
- korelacji i współpracy różnorodnych działań terapeutycznych  w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów,
- promocji i edukacji prozdrowotnej pacjenta i jego otoczenia,
- prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywanym zawodem,
- komunikacji interpersonalnej,
- samodoskonalenia oraz podnoszenia kwalifikacji i kompetencji związanych z wykonywanym zawodem,
- korzystania  z technik informacyjnych w celu pozyskiwania i przechowywania danych o pacjencie oraz ich właściwej interpretacji.

Po studiach

Absolwenci kierunku Fizjoterapia po zakończeniu cyklu kształcenia będą przygotowani do:

- podjęcie samodzielnej pracy w podmiotach prowadzących działalność leczniczą (szpitale, przychodnie i ośrodki rehabilitacyjne, sanatoria),
- świadczenie usług fizjoterapeutycznych,
- podjęcie pracy w placówkach oświatowych, klubach sportowych i instytucjach związanych z poprawą kondycji zdrowotnej,
- prowadzenie działalność gospodarczej,
- prowadzenie poradnictwa w zakresie promocji zdrowia, edukacji  zdrowotnej i profilaktyki,
- kontynuacja studiów drugiego stopnia w wybranej uczelni w kraju lub za granicą.

*kierunek będzie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW na jego prowadzenie

2015-02-25

(wnozikf)

<< POWRÓT
Imieniny: Bogumiła, Eweliny, MirosławaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u