pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Wybrano Dziekana i Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

Uczelniane Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przeprowadziło wybory uzupełniające na stanowiska Dziekana i Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych na kadencję 2011 – 2015. Kadencja  nowo wybranych Dziekana i Prodziekana potrwa do 31 sierpnia 2015 r.

Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych został dr Wacław W. Szetelnicki a prodziekanem dr Wioletta Drzystek

Wybrano Dziekana i Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZWacław W. Szetelnicki związany jest z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy od 2006 roku. Jest nauczycielem akademickim, wykładowcą na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Posiada doktorat z nauk humanistycznych z zakresu historii  (na Uniwersytecie Opolskim). Ponadto ukończył podyplomowe studia  m.in.: zarządzania, mediacji, kryminalistyki - ekspertyzy dokumentów, archiwistyki i bibliotekoznawstwa, oligofrenopedagogiki i dziennikarstwa. Od 1999 roku jest biegłym sądowym z zakresu ekspertyzy pisma ręcznego i dokumentów.

Czynnie uczestniczył w wielu konferencjach naukowych krajowych, międzynarodowych i  zagranicznych. W swoim dorobku ma ponad 40 opracowań naukowych głownie z zakresu: historii, heraldyki, symboliki, ikonografii i komunikacji społecznej.  Prowadził wykłady między innymi na: Litwie (w Wilnie), Ukrainie (we Lwowie) i Słowacji (w: Koszycach, Preszowie).

Był również inicjatorem i autorem programów z zakresu odpowiedzialnego biznesu (corporate social responsibility), strategii (w tym promocji np. promocji Europejskiej Perły Baroku - opactwo w Krzeszowie), a także projektów związanych z pozyskiwaniem środków UE. 

Wacław W. Szetelnicki – jest rodowitym legniczaninem, doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w administracji państwowej (urzędy pracy – Wojewódzki i Rejonowy, administracja celna, państwowa inspekcja sanitarna) oraz jako menadżer w miedziowym holdingu (prezes Fundacji Polska Miedź przy KGHM Polska Miedź S.A., dyrektor departamentu public relations KGHM Polska Miedź S.A.; członek Rady Nadzorczej w Polskim Centrum Promocji Miedzi - Grupa Kapitałowa KGHM) oraz członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia. Jest współzałożycielem i członkiem Centrum Badań Wschodnioeuropejskich UCRAINICUM przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Prezesem Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Legnicy przy PWSZ im. Witelona w Legnicy (założyciel). Od 2014 r. pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy.

Wybrano Dziekana i Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZWioletta Drzystek pracę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, w charakterze nauczyciela akademickiego, rozpoczęła w 2001 roku. Pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Politologii, od 2007 roku była prodziekanem Wydziału Politologii a następnie dziekanem tego Wydziału.

Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła magisterskie studia pedagogiczne, studia podyplomowe z historii i podyplomowe studia dziennikarskie.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne, głównie z komunikowania społecznego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki komunikowania lokalnego, funkcjonowania mediów oraz systemów medialnych państw demokratycznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

2015-03-13

(mir)

<< POWRÓT

Imieniny: Dominika, Franciszki, KatarzynyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u