pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Partnerstwo z Muzeum Miedzi w Legnicy

JM Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski oraz Dyrektor Muzeum Miedzi w Legnicy Andrzej Niedzielenko, 16 lutego bieżącego roku zawarli porozumienie o współpracy.

W tekście porozumienia zapisano między innymi, że Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych naszej Uczelni prowadzi, i zamierza prowadzić, kształcenie na kierunkach o profilu praktycznym zaś Muzeum widzi potrzebę kształcenia na kierunku Filologia. Muzeum stwierdza ponadto, że ta forma kształcenia jest zgodna z wymogami i oczekiwaniami pracodawców w zakresie kwalifikacji absolwentów uczelni wyższych,  którzy winni posiadać przygotowanie praktyczne, nabyte w trakcie studiów przy udziale podmiotów gospodarczych i innych jednostek funkcjonujących na rynku dóbr i usług.

W dalszej części porozumienia, Partnerzy zadeklarowali wzajemną współpracę w zakresie: realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych i innych; doradztwa naukowo-badawczego w zakresie problematyki kształcenia na  tych kierunkach; organizowania szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych związanych z problematyką kształcenia na kierunkach wymienionych w porozumieniu; organizacji studenckich praktyk zawodowych.

Wszelkie działania obu stron porozumienia, które nie będą wykraczać poza ramy niniejszego porozumienia, nie będą pociągać za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych dla partnerów. Porozumienie zawarto na okres 3 lat i może być przedłużone na kolejne.

2015-03-18

(mir)

<< POWRÓT


Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u