pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Prezentacja projektu „Nowa Droga”

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zaprasza na seminarium dotyczące projektu „Nowa Droga” przygotowanego przez Stowarzyszenie POSTIS z Lublina.

Seminarium, którego celem będzie poznanie oraz promowanie alternatywnych form pracy resocjalizacyjnej w ramach pomocy postpenitencjarnej z młodocianymi sprawcami przestępstw odbędzie się 24 marca o godzinie 17:00 w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym naszej Uczelni.

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej oraz readaptacji społecznej młodocianych więźniów opuszczających Zakłady Karne oraz Areszty Śledcze na zasadach warunkowego przedterminowego zwolnienia. Projekt ma uznanie i akceptację Ministerstwa Sprawiedliwości, które obecnie go współfinansuje. Ma on szansę stać się obok instytucji pracy kuratorskiej, kolejną alternatywą dla działań probacyjnych wobec dorosłych skazanych.

Spotkanie poprowadzi mgr Jacek Dąbrowski – nauczyciel akademicki PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz mgr Barbara Bojko-Kulpa – Prezes Stowarzyszenia POSTIS w Lublinie.

Seminarium skierowane jest przede wszystkim do: studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Pedagogika, nauczycieli akademickich, pracowników naukowych, przedstawicieli Urzędu Pracy oraz przedstawicieli instytucji Kuratora Sądowego.

2015-03-20

(jd)

<< POWRÓT
Imieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u