pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Wybrano Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy

Wybrano Rektora PWSZ im. Witelona w LegnicyUczelniane Kolegium Elektorów wybrało 16 kwietnia 2015 roku prof. dr. hab. inż. Jerzego J. Pietkiewicza na stanowisko Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Kadencja prof. Pietkiewicza trwać będzie do 31 sierpnia 2015 roku.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz ma 64 lata. Od 1973 jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Ekonomicznym (dawniej Wyższa Szkoła Ekonomiczna) we Wrocławiu. Karierę zawodową rozpoczynał jako asystent. W 1979 roku obronił pracę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W 2002 roku został doktorem habilitowanym nauk rolniczych a w 2011 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał mu tytuł profesora. Pracując na Uniwersytecie Ekonomicznym pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji miedzy innymi Prodziekana ds. Nauki i Rozwoju oraz kierownika katedry, dyrektora instytutu i kierownika zakładu.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy pracuje od 2000 r. Od 2008 był kierownikiem Zakładu Inżynierii Produkcji i Logistyki a w 2011 roku został Prorektorem ds. Nauki i Współpracy Zagranicznej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Na dorobek naukowo-badawczy prof. dra hab. inż. Jerzego J. Pietkiewicza składa się 448 pozycji których jest autorem lub współautorem. W tym jest 84 oryginalnych prac twórczych; 8 przeglądowych prac naukowych; 13 prac dotyczących popularyzacji nauki i procesu dydaktycznego; 131 referatów i doniesień naukowych; 16 patentów; 6 wzorów użytkowych; 5 znaków towarowych; 3 wnioski racjonalizatorskie; 1 normy zakładowej; 7 skryptów; 174 nie opublikowanych ekspertyz i raportów z badań w tym 31 zastosowanych w praktyce gospodarczej.

Jest promotorem: 3 rozpraw doktorskich, 30 prac magisterskich, 152 prac inżynierskim. Recenzentem: 2 rozpraw doktorskich, 154 prac magisterskich, 273 prac inżynierskich, 3 książek, 8 publikacji, 15 projektów badawczych.

W swej działalności naukowo-badawczej był wielokrotnie nagradzany przez Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki w 1979 r. i 1980 r., Ministra Edukacji Narodowej w 1988 r., Ministra Przemysłu w 1989 r. oraz 28 nagrodami rektora. Wielokrotnie był odznaczany, w tym: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę oraz 4 Odznakami Honorowymi.

2015-04-17

(mir)

<< POWRÓT


Imieniny: Flicyty, Kajetana, PauliWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u