pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Powstaje Dolnośląski Klaster Edukacyjny !

Powstaje Dolnośląski Klaster Edukacyjny !W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 9 kwietnia bieżącego roku podpisano list intencyjny w sprawie powołania Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego.

Pewna praca dla młodych ludzi dzięki praktycznej nauce zawodu, dualnym studiom i klasom patronackim – te główne cele stawiają sobie partnerzy Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. List intencyjny o współpracy w ramach Klastra podpisało ponad 50 partnerów, w tym m.in. szkoły zawodowe i techniczne, uczelnie wyższe, samorządy lokalne, władze województwa, izba rzemieślnicza, firmy oraz kuratorium oświaty.

- Jeśli połączymy siły i środki finansowe dostępne na różnych szczeblach władzy oraz determinację firm i szkół to jesteśmy w kwestii szkolnictwa zawodowego „uszytego” na miarę pracodawców, skazani na sukces – podkreślał Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Patronat honorowy nad inicjatywą utworzenia klastra edukacyjnego w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej objęli Janusz Piechociński – Wicepremier i Minister Gospodarki oraz Joanna Kluzik-Rostkowska – Minister Edukacji Narodowej.

W uroczystości wzięli udział między innymi Ilona Antoniszyn-Klik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Beata Pawłowicz – Dolnośląski Kurator Oświaty, Rafał Jurkowlaniec – Prezes Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Dorota Włoch – Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Tadeusz Samborski – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Władze naszej Uczelni reprezentowali: dr Helena Babiuch – prorektor ds. dydaktyki i studentów, prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, mgr Robert Burba – kanclerz oraz mgr Jerzy Stefaniak – zastępca kanclerza.Powstaje Dolnośląski Klaster Edukacyjny !

Dolnośląski Klaster Edukacyjny jest konsekwencją działań realizowanych w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej od lat. W bezpośrednim otoczeniu strefy znajduje się 26 szkół zawodowych i technicznych oraz osiem uczelni wyższych, w tym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Wszyscy są otwarci na współpracę z inwestorami.

- Musimy stworzyć trwały system współpracy nauki z biznesem, aby każdy przedsiębiorca wiedział, gdzie się zgłosić, jeśli chce współpracować ze szkołami. Wtedy szkoły będą miały pewność, że tworzą przyszłe kadry na potrzeby przemysłu i że dla tych kadr będzie praca. Potrzebujemy partnerów, aby ten system działał sprawnie. Kierunki edukacji muszą być dopasowane do potrzeb rynku. Realne efekty będą widoczne już za trzy lata – mówiła w trakcie uroczystości Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy to porozumienie oznacza między innymi więcej praktycznych godzin nauki nie tylko na terenie Uczelni ale także poza nią.

- Wprowadziliśmy praktyczne profile na wszystkich 16 kierunkach studiów. Oznacza to, że studenci częściej i więcej przebywają w zakładach pracy na praktykach zawodowych i realizują większość programów kształcenia w postaci laboratoriów, ćwiczeń, zadań projektowych i transferowych, warsztatów a więc są to zajęcia o charakterze praktycznym organizowanych w Uczelni jak i poza nią. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy mamy do tego przystosowaną bardzo nowoczesną bazę, wyposażoną w specjalistyczne urządzenia. Oddaliśmy do użytku nowe laboratoria i programy a także najnowsze osiągnięcia w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. W nowych pracowniach studenci studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji o specjalności energetyka źródeł odnawialnych mogą już w tej chwili pracować i uczyć się tego zawodu. Wszystko zrobiono z myślą, żeby absolwent po wejściu na rynek pracy umiał od razu obchodzić się ze specjalistycznymi urządzeniami. Niwelujemy w ten sposób proces adaptacyjny nowego pracownika w firmie. Nasz absolwent w momencie przyjęcia do przedsiębiorstwa jest już wyposażony w umiejętności i kompetencje, których pracodawca oczekuje - mówiła dr Helena Babiuch, prorektor ds. dydaktyki i studentów.Powstaje Dolnośląski Klaster Edukacyjny !

Dolnośląski Klaster Edukacyjny znacznie ułatwi prognozowanie zapotrzebowania rynku pracy na konkretne umiejętności, zawody oraz zwiększy dostępność do praktycznej nauki zawodu. Dzięki jego powstaniu możliwe będzie jeszcze lepsze skoordynowanie działań szkół i firm, aby umożliwić im nawiązanie współpracy w zakresie powstawania klas patronackich i rozwijania idei kształcenia dualnego na potrzeby przedsiębiorstw.

- Bardzo ważna jest promocja szkolnictwa zawodowego. Chcemy wspólnie zachęcać młodych ludzi do wyboru szkoły zawodowej i przedstawiać im korzyści płynące z edukacji. Należy zmienić myślenie o zawodówkach, jako o szkołach gorszych i działać na rzecz wypracowania swoistej mody na szkoły zawodowe – kształcące specjalistów, dobrze wynagradzanych za swoją pracę, pewnych otrzymania stałego zatrudnienia i możliwości awansu – przekonuje Rafał Jurkowlaniec, Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Powstanie Klastra ma zapewnić dopływ wykształconej i dobrze przygotowanej kadry pracowniczej, wytworzyć mechanizmy sprzyjające spójności kształcenia zawodowego oraz zapotrzebowania rynku pracy.

Podczas konferencji w Legnicy przedstawiciele Zespołu Szkół nr 1 im. Bolesława Krupińskiego w Lubinie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Zespołu Szkół w Chocianowie zaprezentowali formy współpracy szkół z biznesem.

2015-04-23

(pk)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

ZOBACZ FILM

<< POWRÓT


Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u