pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Ppłk dr Robert Pawlicki o żandarmerii

Ppłk dr Robert Pawlicki o żandarmeriiFunkcjonowanie i zadania oraz współpraca międzynarodowa Żandarmerii Wojskowej to temat wykładu jaki został zaprezentowany przez ppłk dra Roberta Pawlickiego z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim na spotkaniu ze studentami 9 kwietnia bieżącego roku.

Inicjatorem spotkania z praktykiem, zajmującym się na co dzień kwestiami związanymi z bezpieczeństwem państwa polskiego był dr Paweł Kobes, który uznał, że taka forma zajęć będzie stanowić ciekawe uzupełnienie wiedzy dla studentów Bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci tego kierunku na naszej Uczelni realizują szereg zajęć związanych z kwestiami bezpieczeństwa i obronności a także uczestniczą w wyjazdach studyjnych. Dzięki temu spotkaniu mogli bezpośrednio skorelować swoją wiedzę oraz uzyskać wiele odpowiedzi na swoje pytania.

W sierpniu 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, w której szczegółowo określono  właściwość, zadania oraz obowiązki i uprawnienia Żandarmerii Wojskowej w Siłach Zbrojnych RP. Na podstawie Ustawy wcielono w życie okołoustawowe akty prawne co do wykonywania zadań przez Żandarmerię Wojskową (rozporządzenia i zarządzenia) oraz porozumienia wewnątrzresortowe i międzyresortowe szczegółowo regulujące zasady współpracy Żandarmerii Wojskowej z innymi podmiotami bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zadania Żandarmerii Wojskowej precyzuje artykuł 4 Ustawy i są to zapewnienie przestrzegania dyscypliny wojskowej; ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych; ochranianie życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego przed zamachami naruszającymi te dobra; wykrywanie przestępstw i wykroczeń, w tym skarbowych, popełnionych przez osoby, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa jest właściwa, ujawnianie i ściganie ich sprawców oraz ujawnianie i zabezpieczanie dowodów tych przestępstw i wykroczeń; dokonywanie analizy oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych i przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej wniosków w tym względzie; zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez osoby w stosunku do których jest właściwa Żandarmeria Wojskowa oraz innym zjawiskom patologicznym, a w szczególności alkoholizmowi i narkomanii w Siłach Zbrojnych; współdziałanie z polskimi i zagranicznymi organami i służbami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz policjami wojskowymi; zwalczanie klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidowanie ich skutków oraz czynne uczestniczenie w akcjach poszukiwawczych, ratowniczych i humanitarnych, mających na celu ochronę życia i zdrowia oraz mienia; wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Zadania Żandarmerii Wojskowej zmieniają się w ciągu ostatnich lat, wraz z pojawiającymi się nowymi zagrożeniami w wojsku. Po 2001 roku jednym z ważniejszych zagrożeń jest światowy terroryzm. Dlatego też powołano elitarne jednostki do działań specjalnych o charakterze policyjnym, na przykład JW „Agat”. Żandarmeria utworzyła również Wielonarodowy Batalion Policji Wojskowej dla potrzeb NATO, który cieszy się uznaniem zagranicznych partnerów.

2015-04-27

(pk)

<< POWRÓT
Imieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u