pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Jerzy Stefaniak w Społecznej Radzie Programowo-Doradczej TPD

11 maja br. ukonstytuowała się nowa Społeczna Rada Programowo-Doradcza Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Do udziału w pracach rady zaproszony został zastępca kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy mgr Jerzy Stefaniak. Podczas pierwszego posiedzenia członkowie rady wybrali przewodniczącego i zastępcę. Przewodniczącym został Aleksander Kostuń a zastępcą mgr Jerzy Stefaniak.

Oddział TPD w Legnicy nieprzerwanie działa od 1945 r. Powstał z potrzeby pomocy dzieciom. Dzisiaj pełni ważną rolę, uzupełniając działalność państwa i samorządu w zakresie opieki społecznej. Organizacja działa również na rzecz właściwego zagospodarowania czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, organizuje wypoczynek letni i zimowy, prowadzi pośrednictwo oraz rzecznictwo praw dzieci i młodzieży.

W latach 2008-2010 nastąpił dynamiczny rozwój Stowarzyszenia – powstały nowe koła, wobec czego legnicki Oddział TPD stał się największym w kraju oraz wiodącym na Dolnym Śląsku – skupia ponad 2000 członków zrzeszonych w 105 kołach Przyjaciół Dzieci (w szkołach, przedszkolach, przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach pracy, a także na wyższych uczelniach). Najwięcej kół – 50 działa w Oddziale Miejskim w Legnicy. Jednym z nich jest koło założone w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Systematyczność, otwartość i różnorodność działań przyjaznych dzieciom przyciągnęło wielu nowych społecznych działaczy, ludzi dobrej woli i sponsorów, dzięki temu TPD objęło w Legnicy i powiecie opieką/pomocą ponad 1800 dzieci z rodzin najuboższych, wielodzietnych i patologicznych. W sposób szczególny wiele integracyjnych działań podjęto na rzecz środowiska dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
TPD ma największy i najaktywniejszy w Legnicy wolontariat – jego liczba w ciągu ostatnich lat wzrosła do około 400. Wolontariusze prowadzą zbiórki żywności w legnickich marketach, opiekują się małymi pacjentami Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy, udzielają korepetycji, opiekują się niepełnosprawnymi kolegami i pomagają przy organizacji imprez TPD.

2015-06-12

(mir)

<< POWRÓTImieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u