pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Studiuj Fizjoterapię – nowy kierunek w PWSZ im. Witelona w Legnicy !

Studiuj Fizjoterapię – nowy kierunek w PWSZ im. Witelona w Legnicy !Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydziałowi Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przyznano uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Fizjoterapia. Tym samym kandydaci na studia, mogą już wybierać ten kierunek kształcenia w systemie elektronicznej rejestracji, która trwa do 3 sierpnia 2015 roku.

Wcześniej, wniosek naszej Uczelni pozytywnie zaopiniowało Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która pozytywnie oceniła przedstawioną koncepcję kształcenia, program studiów, efekty kształcenia i sposób ich weryfikacji, minimum kadrowe, bazę dydaktyczną, w tym zbiory biblioteki oraz opracowanego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, który zostanie wdrożony na nowo tworzonych studiach pierwszego stopnia na kierunku Fizjoterapia.

Utworzenie kierunku Fizjoterapia wynika z dużego zapotrzebowania na specjalistów z tej dziedziny, zarówno w naszym regionie, kraju, jak również w państwach Unii Europejskiej.

Nowoczesne metody fizjoterapeutyczne są wysoce skuteczne w profilaktyce chorób starzejących się społeczeństw współczesnej Europy oraz w przywracaniu prawidłowej funkcji narządów, układów i całego organizmu, poddawanego specjalistycznemu postępowaniu medycznemu.

Jak uczymy?

Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę: profesorów i doktorów z zakresu medycyny oraz profesorów i doktorów nauk o kulturze fizycznej specjalizujących się w fizjoterapii. Odbywają się w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Praktyczną naukę zawodu student realizuje w bezpośrednim kontakcie z pacjentem w zakładach i pracowniach rehabilitacyjno-fizjoterapeutycznych oraz na oddziałach szpitalnych.

Praktyki zawodowe studenci odbywają już po I roku studiów - w łącznej ilości 880 godzin. Obejmują one fizjoterapię ogólną, kinezyterapię, fizykoterapię i masaż oraz fizjoterapię kliniczną.

Dobór placówek prowadzących szkolenie praktyczne umożliwia studentom zapoznanie się z pełnym spektrum udzielanych świadczeń oraz stosowanym sprzętem i aparaturą. Kształcenie, poza ukierunkowaniem na uzyskanie gruntownej wiedzy, uwzględnia potrzebę kształtowania cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Czego uczymy?

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Fizjoterapia posiada  predyspozycje do pracy z osobami zdrowymi i chorymi, z osobami z różnymi dysfunkcjami psychofizycznymi, z niepełnosprawnościami, jak również  z grupami wymagającymi dodatkowego wsparcia fizjoterapeutycznego. Ma sprawność ruchową pozwalającą na zastosowanie różnorodnych metod kinezyterapeutycznych. Potrafi demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia ruchowe korzystając ze zdobytej wiedzy i umiejętności, jak również posiada kompetencje do stosowania czynników fizykalnych w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Fizjoterapia będzie posiadał kwalifikacje do świadczenia usług fizjoterapeutycznych wykorzystując zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:

- nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej oraz korzystania i łączenia wiedzy z różnych dziedzin nauki,
- diagnozy sprawności psychofunkcjonalnej organizmu,
- planowania i przeprowadzenia terapii z wykorzystaniem odpowiednich technik i metod fizjoterapeutycznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu,
- ewaluacji i oceny efektywności przeprowadzonych działań usprawniających i leczniczych,
- korelacji i współpracy różnorodnych działań terapeutycznych  w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów,
- promocji i edukacji prozdrowotnej pacjenta i jego otoczenia,
- prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywanym zawodem,
- komunikacji interpersonalnej,
- samodoskonalenia oraz podnoszenia kwalifikacji i kompetencji związanych z wykonywanym zawodem,
- korzystania  z technik informacyjnych w celu pozyskiwania i przechowywania danych o pacjencie oraz ich właściwej interpretacji.

Po studiach

Absolwenci kierunku Fizjoterapia po zakończeniu cyklu kształcenia będą przygotowani do:

- podjęcie samodzielnej pracy w podmiotach prowadzących działalność leczniczą (szpitale, przychodnie i ośrodki rehabilitacyjne, sanatoria),
- świadczenia usług fizjoterapeutycznych,
- podjęcia pracy w placówkach oświatowych, klubach sportowych i instytucjach związanych z poprawą kondycji zdrowotnej,
- prowadzenia działalność gospodarczej,
- prowadzenia poradnictwa w zakresie promocji zdrowia, edukacji  zdrowotnej i profilaktyki,
- kontynuacji studiów drugiego stopnia w wybranej uczelni w kraju lub za granicą.

2015-06-16

(mir)

<< POWRÓTImieniny: Marty, Konstantego, Olafa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u