pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Porozumienie PWSZ im. Witelona w Legnicy z Wielospecjalistycznym Szpitalu w Zgorzelcu

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz podpisał w Zgorzelcu porozumienie o współpracy z Wielospecjalistycznym Szpitalem – Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, reprezentowanym przez Dyrektor Zofię Barczyk.

Porozumienie zawarte 29 czerwca 2015 określa kierunki współpracy, w zakresie: realizacji projektów, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; prowadzenia wspólnych prac badawczo-rozwojowych; doradztwa naukowo-badawczego w zakresie problematyki kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej naszej Uczelni, to jest Dietetyki, Fizjoterapii, Pielęgniarstwa i Ratownictwa medycznego.

Studia na tych kierunkach trwają 3 lata  (6 semestrów). Absolwent każdego kierunku uzyskuje tytuł licencjata (zgodnie z normami European Credit Transfer System) i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (studiów magisterskich). Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną  i odbywają się w małych grupach. Dla celów kształcenia praktycznego zostały przygotowane i nowocześnie wyposażone pracownie: umiejętności pielęgniarskich, czynności ratowniczych, opieki długoterminowej, sala anatomiczna, sala fizjologiczna, laboratorium mikrobiologiczne.

Ponadto, w tekście porozumienia mowa jest także o organizowaniu szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych związanych z kształceniem na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.

Partnerzy zobowiązali się do organizacji praktyk zawodowych dla studentów naszej Uczelni oraz do współdziałania w zakresie podnoszenia jakości kształcenia. Inicjatywa ta przyczynić się ma do zdobywania przez studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy dodatkowych kwalifikacji i kształtowaniu ich umiejętności zawodowych, tak potrzebnych osobom przygotowującym się do wejścia na rynek pracy.

2015-07-02

(pk)

<< POWRÓT
Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u