pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Nasi pracownicy na konferencji w Lublinie

W Lublinie, w dniach 12-14 czerwca 2015 r. w odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wellness and self-image – dobrostan i obraz siebie”.

Organizatorami Konferencji byli: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Celem Konferencji było stworzenie interdyscyplinarnego forum dla prezentacji dotychczasowych osiągnięć naukowych w zakresie promocji zdrowia, dobrostanu, społecznych uwarunkowań dobrostanu oraz wytyczenie nowych kierunków badań.

W konferencji wzięli udział nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy – dr n. med. Małgorzata Bujnowska oraz mgr Aleksandra Wysowska.

Zaprezentowane zostały wyniki badań pt. „Częstość występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych ze STEMI oraz ich wpływ na czas od wystąpienia objawów bólowych do wykonania zabiegu angioplastyki wieńcowej”.

Omówiona została także „Rola pacjenta w zmniejszeniu opóźnień wykonania angioplastyki wieńcowej w ostrych zespołach wieńcowych” oraz zaprezentowano temat pt. „PTSD – zaburzenia po stresie pourazowym”.

Prezentowane prace zostały opracowane w oparciu o realizowane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy granty naukowe.

Przedstawiciele naszej Uczelni przewodniczyli również sesjom zorganizowanym podczas konferencji.

Cennym zwieńczeniem udziału w konferencji jest publikacja naukowa „Health and wellness” w której ukazały się artykuły z afiliacją Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.   

2015-07-13

<< POWRÓT

Imieniny: Julity, Ludmiły, Zdobysława
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u