pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Egzaminy LCCI English for Business

W Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym LCCI IQ przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 10 czerwca bieżącego roku odbyły się egzaminy specjalistyczne English for Business (język angielski dla biznesu) na poziomach 1 i 3.        

Kandydaci przystąpili do następujących egzaminów: English for Business Listening Test Level 3, English for Business Speaking Test Level 3, English for Business Reading and Writing Test Level 3, English for Business Reading and Writing Test Level 1.

Egzamin English for Business to najczęściej wybierany przez zdających egzamin LCCI. Jest owocem nowatorskiego, profesjonalnego podejścia do egzaminów językowych. Bazuje na autentycznych materiałach i sytuacjach ze świata biznesu.

Część pisemna egzaminu LCCI EFB jest odsyłana do Wielkiej Brytanii i sprawdzana przez specjalistów, głównych egzaminatorów LCCI International Qualifications, dlatego też czas oczekiwania na wyniki trwa około 10-12 tygodni.

Cześć ustna egzaminu jest nagrywana w specjalistycznym laboratorium językowym w budynku C i jest wstępnie oceniana przez egzaminatorów naszej Uczelni.
Jeśli kandydat zda egzamin otrzymuje certyfikat Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej świadczący o uznaniu jego umiejętności w danej dziedzinie biznesu.

Każda z części egzaminu jest oceniana osobno, zarówno w skali LCCI IQ (fail, pass, merit, distinction) jak i w skali CEF (poziomy biegłości językowej wg Rady Europy), tak więc może się zdarzyć, iż kandydat otrzyma na certyfikacie poziom C1 z pisania i mówienia ale jedynie B2 ze słuchu. Niezdana część egzaminu nie jest umieszczana na certyfikacie i istnieje możliwość poprawy w ciągu 12 miesięcy od terminu egzaminu przy zachowaniu zdanych części.

Światowe wyniki egzaminów LCCI English for Business serii czerwcowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy zostaną udostępnione Akredytowanym Centrom Egzaminacyjnym 21 sierpnia 2015 r.

Kandydaci, którzy uzyskają najwyższy wynik na egzamine English for Business są uchoronowani złotymi i srebrnymi medalami LCCI IQ.

W dniu 29 listopada 2013 roku w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie takie międzynarodowe wyróżnienie złoty medal LCCI IQ Medallion of Excellence Distinction World and Country Gold za najlepiej zdany egzamin biznesowy w języku angielskim w kraju i na świecie otrzymał Pan Tadeusz Tadla – absolwent Filologii angielskiej  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Życzymy takich sukcesów również tegorocznym kandydatom serii czerwcowej. Jednocześnie, zachęcając przyszłych kandydatów do sprawdzenia swoich umiejętności i wiedzy w dziedzinie specjalistycznego języka biznesu.

Kandydaci zainteresowani zdobyciem certyfikatu LCCI EFB na wybranym  poziomie, mogą zdawać egzamin w jednej z trzech światowych serii egzaminacyjnych lub skorzystać z dogodnej procedury „on demand” (na żądanie), w dowolnie wybranym terminie w  Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym LCCI International Qualifications.

2015-07-16

(jcz)

<< POWRÓT

Imieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u