pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Zostań słuchaczem UTW !

Zostań słuchaczem UTW !1 września rozpocznie się rekrutacja słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w roku akademickim 2015/2016. Wszyscy zainteresowani mogą składać podania do 30 września br.

Słuchaczem Uniwersytetu może zostać przede wszystkim emeryt lub rencista bez względu na poziom wykształcenia, jeżeli: złoży deklarację przyjęcia na Uniwersytet, złoży deklaracje chęci uczestnictwa na każdy  rozpoczynający się semestr w określonym terminie i dokona wpłaty opłat za poszczególne semestry w określonym terminie. Każdy ze słuchaczy może studiować dowolną liczbę semestrów. Słuchacze Uniwersytetu mogą uczestniczyć w dowolnej liczbie zajęć programowych organizowanych w danym semestrze, w ramach dokonanej opłaty.  

Uniwersytet swoją działalność realizuje poprzez: wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe, spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki, sportu, mediów, prowadzenie aktywnej działalności turystyczno-krajoznawczej, rozwijanie działalności w klubach, zespołach zainteresowań, wydawanie zbiorów własnej twórczości, opracowań lub wspomnień oraz współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz społeczności akademickiej .

Wykaz zajęć programowych danego semestru jest przedstawiany słuchaczom do wiadomości (w gablotach oraz stronie internetowej), co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Ponadto słuchacze Uniwersytetu mogą korzystać z zajęć ponadprogramowych. Są one odpłatne dodatkowo, a wysokość opłaty zależy od liczby słuchaczy i charakteru zajęć.

Do udziału w zajęciach ruchowych (gimnastycznych) i turystyczno-rekreacyjnych wymagane jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranym rodzaju zajęć lub oświadczenie słuchacza o braku takich przeciwwskazań.

Bliższych informacji w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku można uzyskać w  Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5 C, pokój nr 5, tel. 76 723 23 70 lub 76 723 23 71 lub e-mail: utw@pwsz.legnica.edu.pl.

2015-07-16

(pk)

<< POWRÓT

Imieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u