pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Steinbeis-Hochschule Berlin i pracodawcy pozytywnie o Inżynierii testowej !

Steinbeis-Hochschule Berlin i pracodawcy pozytywnie o Inżynierii testowej !Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w ramach zawartej w ubiegłym roku współpracy z niemiecką Uczelnią Steinbeis-Hochschule Berlin realizuje innowacyjny program kształcenia na kierunku Inżynieria testowa, który jest zgodny z potrzebami współczesnego przemysłu i pozwala kształcić specjalistów w nowym zawodzie, od niedawna funkcjonującym na europejskim rynku pracy.

Program kształcenia na kierunku Inżynieria testowa prowadzony jest w sposób nowatorski i innowacyjny, bazujący na doświadczeniach Uczelni SHB w Berlinie. Dzięki tej Współpracy, podczas studiów realizowane są między innymi projekty transferowe. Oznacza to, że studenci realizują większą liczbę praktyk zawodowych, a przez to więcej czasu przebywają w zakładach pracy. Ponadto większość programu kształcenia jest realizowana w formie laboratoriów, ćwiczeń, zadań projektowych, warsztatów itp. Niwelowany jest w ten sposób proces adaptacyjny nowego pracownika w firmie. Dzięki temu absolwent w momencie przyjęcia do przedsiębiorstwa jest już wyposażony w umiejętności i kompetencje, których oczekuje pracodawca.

Ważnym wydarzeniem, które jest wynikiem zawartego porozumienia była wizyta delegacji z Uczelni Steinbeis-Hochschule Berlin w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy w dniu 2 lipca br. Inicjatorem spotkania, była nasza Uczelnia, którą reprezentowali: dr Helena Babiuch – Prorektor ds. dydaktyki i studentów, mgr inż. Renata Supranowicz - Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, dr inż. Renata Gnitecka - Prodziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych oraz mgr Sylwia Zajchowska - Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych. Stronę niemiecką reprezentowali prof. dr.-ing. Thomas Fleisher oraz prof. dr.-ing. Matthias Ziegenhorn. Celem wizyty było dalsze zacieśnienie współpracy w zakresie jakości kształcenia na wspólnie prowadzonym kierunku Inżynieria Testowa.
Steinbeis-Hochschule Berlin i pracodawcy pozytywnie o Inżynierii testowej !
W spotkaniu brał udział także Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Andrzej Niemiec.

Po wstępnych rozmowach dotyczących kształcenia na kierunku Inżynieria testowa oraz zapoznaniu się z laboratoriami, w których realizowane są zajęcia, delegacja z Niemiec wraz z przedstawicielami Uczelni udała się na spotkania do przedsiębiorstw działających w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, między innymi do: WINKELMANN Sp. z o.o. ;  Wezi-Tec Sp. z o. o.; Voss Automotive Polska Sp. z o. o.

W trakcie spotkań omówiono zasady kształcenia dualnego, a w szczególności realizacji praktyk i projektów transferowych na kierunku Inżynieria testowa. Przedstawiciele zakładów stwierdzili, że tematyka projektów transferowych jest powiązana z praktyką studenta i wynika z faktycznych potrzeb pracodawcy. Dzięki specyficznym rozwiązaniom w programie kształcenia następuje transfer wiedzy z Uczelni do przedsiębiorstw, zwiększając ich innowacyjność.

Ponadto Pracodawcy oraz przedstawiciele Steinbeis-Hochschule Berlin  wyrazili uznanie dla tego typu nowego rozwiązania kształcenia praktycznego, dzięki któremu student uzupełnia wiedzę teoretyczną – nabywaną na Uczelni - o umiejętności praktyczne - kształtowane podczas praktyk i realizacji projektów transferowych w przedsiębiorstwie.

Steinbeis-Hochschule Berlin i pracodawcy pozytywnie o Inżynierii testowej !Warto zauważyć, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zawarła wiele porozumień z przedsiębiorstwami, działającymi w ramach LSSE. Porozumienia te dotyczą kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych i mają przede wszystkim służyć zdobywaniu i kształtowaniu praktycznych umiejętności. Dzięki tej formie współpracy i działań, absolwenci naszej Uczelni mogą stać się konkurencyjni na rynku pracy w odróżnieniu od studentów innych Uczelni.

Potwierdzeniem jakości kształcenia na kierunku Inżynieria testowa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy jest przyznana przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego nagroda nadzwyczajna pn. „Najwyższa Jakość Studiów”.

W opinii Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy kładzie nacisk na praktyczny wymiar studiów poprzez odpowiednie modelowanie programów kształcenia i wprowadzenie w nich innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych. Jak podkreślono w uzasadnieniu do nagrody współpraca z otoczeniem zewnętrznym jest wizytówką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy – ten aspekt działalności Uczelni może być traktowany jak wzór do naśladowania dla innych podmiotów edukacyjnych, nie tylko z regionu dolnośląskiego, ale także w skali kraju.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zaprasza na kierunek Inżynieria testowa. Studia trwają 3,5 roku, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera i dają specjalistyczną wiedzę techniczną oraz umiejętności praktyczne potrzebne każdemu inżynierowi. Studia poszerzają wiedzę z zakresu testowania własności materiałów, automatyzacji i robotyki, kontroli parametrów użytkowych w celu zapewnienia jakości produktu oraz ciągłości procesów produkcyjnych.

2015-07-30

(dw)

<< POWRÓT
Imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u