pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Pierwsze kroki w PWSZ im. Witelona w Legnicy ! - część II

Pierwsze kroki w PWSZ im. Witelona w Legnicy ! - część IIPrezentujemy kolejną część poradnika dla studentów I roku. Mamy nadzieję, że dzięki poznacie temu warunki, które trzeba spełnić aby otrzymać stypendium, jakie przyslugują Wam świadczenia w ramach pomocy materialnej, czemu u Nas prowadzone są praktyki studenckie i gdzie mozecie szukac pomocy w tych kwestiach.
Biblioteka

Uczelniana Biblioteka to jedno z wielu miejsc, które będziecie odwiedzać podczas Waszych studiów. Po wyrobieniu karty bibliotecznej będziecie tu wypożyczać książki, przeglądać specjalistyczne czasopisma, uczyć się w czytelni lub korzystać z Internetu.

Zamawianie książek możliwe jest przez biblioteczny system komputerowy OPACWWW, który udostępnia informacje o zbiorach poprzez katalogi on-line. Daje to możliwość przeszukiwania bazy przez internet w dowolnym miejscu i czasie, zamawiania  oraz przedłużenia terminu zwrotu książek.

W czytelniach naukowych obowiązuje  zasada wolnego dostępu do półek. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana: dysponuje 30 stanowiskami komputerowymi oraz trzema laptopami ze stałym dostępem do Internetu.

Pomoc materialna

Jako studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy macie możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w formie:

- stypendium socjalnego,
- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
- stypendium rektora dla najlepszych studentów,
- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
- zapomogi.

Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą już na I roku studiów ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego. Ponadto, studenci studiów stacjonarnych mogą otrzymywać zwiększone stypendium socjalne z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub w obiekcie innym niż akademik, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Pierwsze kroki w PWSZ im. Witelona w Legnicy ! - część II

Podstawą do przyznania stypendium socjalnego są dochody rodziny studenta (lub studenta samodzielnego finansowo) uzyskane w ostatnim roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o pomoc materialną.

Osoby, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności mogą otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, w tym przypadku nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który zaliczył co najmniej I rok studiów na studiach pierwszego stopnia lub jest studentem studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Warunkiem otrzymania tego stypendium jest osiągnięcie w poprzednim roku akademickim wysokiej średniej ocen i/lub uzyskanie wyróżniających wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i/lub posiadanie osiągnięć naukowych.

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student może otrzymać zapomogę dwukrotnie w ciągu roku akademickiego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sekcja ds. Pomocy Materialnej – pokój 131 w budynku A, tel. 76 723 22 24 lub 76 723 22 29.

Pierwsze kroki w PWSZ im. Witelona w Legnicy ! - część IIPraktyki

Istotnym elementem Waszego kształcenia są praktyki zawodowe, które musicie odbywać w ciągu roku akademickiego. Pozwolą one Wam na  zweryfikowanie zdobytej już wiedzy, jej zastosowanie w praktycznym działaniu, zdobycie doświadczenia oraz udoskonalenie ukształtowanych w toku studiowania umiejętności.

Przy wyborze miejsca realizacji praktyki możecie skorzystać z ofert Uczelni albo indywidualnie znaleźć zakład pracy lub instytucje. Praktyki mogą być odbywane zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.

Studenci aktywni zawodowo mogą być, zgodnie z obowiązującymi w Uczelni przepisami, zwolnieni z obowiązku odbywania praktyki zawodowej, jeżeli wykonywane czynności zawodowe są zgodne z wymaganiami wynikającymi z treści kształcenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sekcja ds. Praktyk Studenckich – pokój nr 30 w budynku A, tel. (76) 723 22 21 i 22.

2015-09-23

(pk)

<< POWRÓT

Imieniny: Bogumiła, Eweliny, MirosławaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u