pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Pierwsze kroki w PWSZ im. Witelona w Legnicy ! - część III

Prezentujemy trzecią część poradnika dla studentów I roku. Tym razem przedstawiamy Wam informację o wyjazdach za granicę na studia lub praktyki a także informacje o tym jakie wsparcie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy oferuje studentom z ograniczoną sprawnością.

Pierwsze kroki na PWSZ im. Witelona w Legnicy ! - część IIIWyjazdy za granicę na studia lub praktyki

Jedną z ciekawszych form Waszego kształcenia jest możliwość udziału w programach wymiany zagranicznej w ramach programu Erasmus+. Wasz pobyt może trwać od 3 do 12 miesięcy w przypadku studiów oraz 2 miesiące w przypadku praktyki.

Jest to również atrakcyjna forma nauki języka. Codzienne posługiwanie się językiem obcym pozwala na szybkie opanowanie umiejętności komunikacyjnych i poprawnej fonetyki. Znajomość języka obcego stanowi istotny kapitał w budowaniu kariery zawodowej. Sprawność w posługiwaniu się językiem pozwala nie tylko na szukanie atrakcyjnej pracy w kraju, ale otwiera również możliwości podjęcia jej za granicą. Natomiast zdobyte doświadczenia międzynarodowe są jednym z ważniejszych czynników, które wyróżniają absolwentów naszej Uczelni na rynku pracy.

Właśnie został uruchomiony kolejny nabór wniosków na zagraniczne wyjazdy na studia i praktyki zawodowe (studenckie i absolwenckie) realizowane w roku akademickim 2015/2016 w ramach programu Erasmus+. Termin składania zgłoszeń upływa 30 pażdziernika 2015r.

Jeżeli jesteś zainteresowany wyjazdem na studia semestralne lub roczne za granicę do 30 października 2015 r. złóż  formularz zgłoszeniowy do Biura Współpracy z Zagranicą. Kolejny krok to Komisja Kwalifikacyjna, która rekrutuje kandydatów do wyjazdu na studia,posiedzenie Komisji odbędzie się 16 listopada 2015 r. Po zakwalifikowaniu przez Komisję student przygotowuje niezbędną dokumentację do wyjazdu w Biurze Współpracy z Zagranicą.
Pierwsze kroki na PWSZ im. Witelona w Legnicy ! - część III
Natomiast jeżeli jesteś zainteresowany wyjazdem na praktykę / staż trwający 2 miesiące znajdż miejsce praktyki w firmie/przesiębiorstwie zgodnie z kierunkiem studiów. Na praktykę możesz wyjechać do 28 państw członkowskich UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Chorwacji, Turcji, Szwajcarii oraz byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii. Do 30 pażdziernika 2015 r. złóż formularz zgłoszeniowy do Biura Współpracy z Zagranicą. Kolejny krok to Komisja Kwalifikacyjna, która rekrutuje kandydatów do wyjazdu na praktyki zagraniczne, posiedzenie Komisji odbędzie się 16 listopada 2015 r. Po zakwalifikowaniu przez Komisje student przygotowuje niezbędną dokumentację do wyjazdu w Biurze Współpracy z Zagranicą. Miejscem praktyki moga być przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje szkoleniowe lub badawcze w krajach Unii Europejskiej. Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych - będzie dawała możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa). Warto pamiętać, że praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, Instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej, placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.

Wszelkie sprawy w zakresie Waszego wyjazdu realizuje Biuro Współpracy z Zagranicą, mieszczące się w budynku C pokój 117. Więcej informacji znajdziecie na stronie bw.pwsz.legnica.edu.pl

Uczelnia nasza umożliwia wyjazdy do Belgii, Bułgarii, na Cypr, Chorwacji, Dani, Francji, Grecji, Hiszpanii, na Litwę, Niemiec, na Łotwę, Portugali, Rumunii, na Słowację, Turcji i do Włoch.

Pierwsze kroki na PWSZ im. Witelona w Legnicy ! - część IIIUczelnia bez barier !

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy wspiera studentów w procesie edukacji zarówno tych z okresowymi jak i trwałymi ograniczeniami sprawności. Nasze wsparcie polega między innymi na likwidacji barier architektonicznych na terenie kampusu, wyposażeniu sal oraz Biblioteki w specjalistyczny sprzęt ułatwiający proces kształcenia, dostosowanie form egzaminów do indywidualnych możliwości czy organizowaniu nieodpłatnych dodatkowych zajęć np. lektoratów z języków obcych.

To oczywiście wybrane przykłady działań, których jest więcej. Pragniemy także zwrócić uwagę, że bardzo ważnym elementem wspomagania studentów posiadających znaczny stopień niepełnosprawności jest asystent osoby niepełnosprawnej, który pomoże w czynnościach związanych z procesem dydaktycznym.

Pomocne w tych sprawach jest Biuro dla Studentów Niepełnosprawnych – pokój 131 w budynku A, tel. 76 723 22 24, 76 723 22 29.

2015-09-30

(pk)

<< POWRÓT


Imieniny: Halszki, Heleny, KarolaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u