pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Pracownicy PWSZ im. Witelona w Legnicy zasłużonymi dla województwa dolnośląskiego !

Podczas sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, która odbyła się 29 października br. pracownikom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przyznano Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

Złote Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego otrzymali: prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski – Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy, prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz prof. dr Ludwig Schmahl – nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Srebrną Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego przyznano mgr Robertowi Burbie – Kanclerzowi naszej Uczelni.

Pracownicy PWSZ im. Witelona w Legnicy zasłużonymi dla województwa dolnośląskiego !Dzięki zaangażowaniu Rektora prof. Ryszarda Pisarskiego uruchomiono 8 nowych kierunków studiów w tym dwa kierunki studiów magisterskich, zakończono rewitalizację Domu Studenta, otwarto Ośrodek Projektów i Edukacji, który dysponuje nie tylko nowoczesnymi pracowniami i laboratoriami ale także działa tu Centrum Socjoterapii przeznaczone do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz grup wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami zachowań z terenu Legnicy i okolic.

Działalność prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego skutkuje ciągłym poszerzaniem oferty edukacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, która dostosowuje ją do potrzeb regionalnego rynku pracy. Profesor Pisarski doprowadził także do utworzenia innowacyjnego kierunku studiów Inżynieria testowa, opracowanego we współpracy z uczelnią w Berlinie. Pracownicy PWSZ im. Witelona w Legnicy zasłużonymi dla województwa dolnośląskiego !

Prof. Jerzy Jan Pietkiewicz jako Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą rozwinął program grantów wewnętrznych dla nauczycieli akademickich, którzy prowadzą własne prace naukowo-badawcze. Doprowadził również do rozwoju współpracy PWSZ im. Witelona w Legnicy z zagranicznymi uniwersytetami i instytucjami partnerskimi. Obecnie nasza uczelnia współpracuje w ramach programu Erasmus+ z 36 partnerami zagranicznymi, z którymi zawarte są umowy bilateralne oraz 7 w ramach umów o partnerstwie. Są to miedzy innymi uczelnie i instytucje z Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Grecji, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Włoch i Niemiec. Współpraca ta procentuje coroczną wymiana studentów oraz wyjazdami stypendialnymi nauczycieli akademickich. Przyczyniają  się one także do realizacji prac badawczych i naukowych.

Pracownicy PWSZ im. Witelona w Legnicy zasłużonymi dla województwa dolnośląskiego !Mgr Robert Burba pracuje nad tworzeniem jak najlepszych warunków kształcenia oraz dba o upowszechnianie postępu technicznego, technologicznego oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza materialnego. Dzięki takiemu zaangażowaniu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy jest największą tego typu uczelnią w Polsce. Studiuje w niej blisko 4 tysiące studentów. Nowoczesna baza materialna i specjalistyczne wyposażenie dają zarówno kadrze naukowo-dydaktycznej jak i studentom dobre warunki do zdobywania wiedzy i nowych kwalifikacji, przygotowując w ten sposób osoby studiujące do skutecznego konkurowania na rynku pracy.
Pracownicy PWSZ im. Witelona w Legnicy zasłużonymi dla województwa dolnośląskiego !
Prof. dr Ludwig Schmahl pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy od 2009 roku. Jest wykładowcą na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim kształceniem studentów z historii administracji i myśli konstytucyjnej, prawa międzynarodowego i Unii Europejskiej oraz utrzymywaniem i rozwojem współpracy z niemieckimi partnerami. 

Warto dodać, że prof. dr Ludwig Schmahl współpracuje z Państwową Wyższą Szkolą Zawodową im. Witelona w Legnicy od 2000 rok. Profesor ponadtood lat działa na rzecz obalania stereotypów w relacjach polsko-niemieckich. Organizował seminaria polsko-niemieckie w Bruhl dla studentów PWSZ i niemieckich przed wstąpieniem Polski do UE. Z jego inicjatywy przyjeżdżali przedstawiciele niemieckich uczelni, którzy jednocześnie pracowali nad Traktatem Konstytucyjnym i Traktatem Lizbońskim. Krzewi w Niemczech wiedzę o postawach Polaków dot. Kościoła i religii. Przedstawił je w książce Sancta Polonia. Uczestniczy w konferencjach dot. sytuacji Kościoła w okresie komunizmu.

2015-11-06

(mir)

<< POWRÓTImieniny: Bogumiła, Eweliny, MirosławaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u