pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Kurs „Arteterapia dla wszystkich i dla każdego” – rekrutacja trwa !

Centrum Kształcenia Ustawicznego PWSZ im. Witelona w Legnicy zaprasza na kurs „Arteterapia dla wszystkich i dla każdego”.
 
Kurs skierowany jest do pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli i wychowawców wszystkich rodzajów szkół, świetlic, placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych, organizatorów zajęć pozaszkolnych, pracowników socjalnych, pielęgniarek, opiekunów osób starszych, studentów i wolontariuszy oraz do wszystkich, którzy zainteresowani są poszerzeniem swojego warsztatu pracy o metody i techniki arteterapeutyczne.

Cel kursu:

Absolwenci kursu z arteterapii zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności stosowania szeroko pojętej arteterapii. Poprzez udział w specjalistycznych warsztatach otrzymają przygotowanie do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych metodami arteterapii w różnych grupach wiekowych. Poznanie szerokiego wachlarza  technik i strategii  twórczego działania pozwoli słuchaczom na rozwój postaw, zdolności i umiejętności twórczych.

Pokonywanie własnych ograniczeń, zwalczanie błędnych i promowanie właściwych przekonań umożliwi własny rozwój osobisty, pogłębi związki z innymi ludźmi oraz podniesie poziom umiejętności komunikacyjnych. Absolwenci kursu będą przygotowani do prowadzenia zajęć w atrakcyjnej formie artystycznej z osobami wymagającymi specjalnej opieki i wsparcia psychicznego.

Słuchacze uzyskają dodatkowe kwalifikacje zawodowe do prowadzenia różnorodnych form arteterapii i otrzymają świadectwo ukończenia kursu.

Adresaci:

Kurs skierowany jest do pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli i wychowawców wszystkich rodzajów szkół, świetlic, placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych, organizatorów zajęć pozaszkolnych, pracowników socjalnych, pielęgniarek, opiekunów osób starszych, studentów i wolontariuszy oraz do wszystkich, którzy zainteresowani są poszerzeniem swojego warsztatu pracy o metody i techniki arteterapeutyczne.
 
Czas trwania kursu:

Organizacja kursu przebiegać będzie w systemie weekendowym (soboty i niedziele), w godzinach od 9.00 do 17.00. Zaplanowana liczba godzin (105 godz. dydaktycznych) pozwoli na realizację całego kursu w czasie sześciu weekendów.

Opłata za kurs wynosi 1100 zł

Kandydaci na słuchaczy kursu powinni złożyć:

- formularz zgłoszeniowy,
- kserokopię dowodu osobistego,
- kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
- dowód wniesionej opłaty lub zobowiązanie do pokrycia kosztów kształcenia

Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 104, bud. C (lub przesłać pocztą z dopiskiem „kurs arteterapia”). Rekrutacja w toku.

Program kursu otrzymał rekomendację Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros". Opiekunem naukowym kursu jest dr hab. Wita Szulc, prof. nadzwyczajny.

2015-11-23

(cku)

<< POWRÓT


Imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u