pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Profesor Jerzy Jan Pietkiewicz wyróżniony przez NOT

Profesor Jerzy Jan Pietkiewicz wyróżniony przez NOTPodczas inauguracji obrad VII Konferencji Naukowo-Technicznej, z cyklu Nauka-Praktyce, pt. „Jakość żywności – wyzwania i dylematy”, zorganizowanej 26 listopada 2015 roku, w ramach obchodów XLI Wrocławskich Dni Nauki i Techniki NOT prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy został odznaczony Złotą Odznaką Honorową NOT. Wyróżnienie przyznał Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz jest członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SiTSpoż.) NOT Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu od 1977 roku. W latach 1979-1983 był Przewodniczącym Koła SiTSpoż. NOT na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1983 roku został rzeczoznawcą NOT o specjalności technologia przemysłu spożywczego. Od 1981 do 1995 roku był członkiem Wojewódzkiego Zespołu Kwalifikacyjnego ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników SiTSpoż. NOT we Wrocławiu, a w latach 1999-2002 członkiem Zarządu Oddziału Dolnoślaskiego SiTSpoż. NOT we Wrocławiu. Od 2013 roku jest Przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej ds. Rzeczoznawców SiTSpoż. NOT Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu. Profesor Jerzy Jan Pietkiewicz wyróżniony przez NOT

W październiku 2013 roku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zawarła porozumienie o współpracy z Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy.

Porozumienie służy między innymi realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych, mających na celu opracowywanie nowych produktów i technologii ich produkcji oraz ich wdrażanie w skali pilotażowej i przemysłowej z udziałem partnerów i studentów; organizowaniu szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowo-technicznych poświęconych rozwojowi przedsiębiorczości oraz wzajemnej współpracy w realizacji procesu dydaktycznego.

Profesor Jerzy Jan Pietkiewicz wyróżniony przez NOTProfesor Jerzy J. Pietkiewicz aktywnie uczestniczy w realizacji celów porozumienia miedzy innymi poprzez aktywny udział w organizacji Dni Nauki i Techniki NOT „Zagłębia Miedziowego”. Za swoją pracę, 29 maja 2015 roku w Lubinie, odebrał indywidualne podziękowanie za zaangażowanie w uroczystości związane z obchodami XXXIX Dni Nauki i Techniki. Kilka lat wcześniej, w 2010 roku prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz został wyróżniony przez Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Warszawie, Srebrną Odznaką Honorową NOT.

Jego osiągnięcia w działalności inżynierskiej najlepiej charakteryzuje autorstwo i współautorstwo: 16 patentów, 6 wzorów użytkowych. 5 znaków towarowych, 3 wniosków racjonalizatorskich, 28 opinii (recenzji) dot. projektów naukowo-badawczych i rozwojowych, 174 ekspertyz i raportów z badań w tym 31 zastosowanych w praktyce gospodarczej. Warto zauważyć, że inżynierski dorobek naukowy profesora Jerzego Pietkiewicza dotyczy zastosowań biotechnologii i bioinżynierii w technologii żywności, a zwłaszcza w technologii fermentacji związanej z wykorzystaniem drobnoustrojów w produkcji żywności.Profesor Jerzy Jan Pietkiewicz wyróżniony przez NOT

W swej działalności naukowo-badawczej był wielokrotnie nagradzany m.in. przez Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki w 1979 r. i 1980 r., Ministra Edukacji Narodowej w 1988 r., Ministra Przemysłu w 1989 r. oraz 29 nagrodami rektora. Wielokrotnie był odznaczany, w tym: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę oraz 5 Odznakami Honorowymi.

2015-12-16

(pk)

<< POWRÓT

Imieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u