pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie - nowy kierunek !

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy podjęła staranie o uruchomienie studiów magisterskich - Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie*. Rekrutacja na ten kierunek będzie prowadzona po zyskaniu zgody MNiSW.

O kierunku

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie przygotowują do pełnienia funkcji menedżersko-specjalistycznych z zakresu finansów oraz zarządzania.

Nowością kierunku jest połączenie dwóch obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, w rezultacie absolwent rozumie i potrafi kształtować zjawiska oraz procesy zarówno finansowe, jak i w sferze zarządzania podmiotem. Wszechstronne przygotowanie absolwenta jest dużym atutem na rynku pracy.

O przyjęcie na studia na kierunek Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie* będą mogli ubiegać się w następującej kolejności absolwenci: kierunków: Finanse, rachunkowość i podatki, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie, kierunku Ekonomia, innych kierunków.

Czego uczymy?

Pierwsze semestry poświęcone są zdobyciu podstaw wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz zarządzania nim.

Na drugim semestrze studenci wybierają specjalność zgodną ze swoimi zainteresowaniami.

W ostatnich trzech semestrach, oprócz zdobywania nowego zasobu wiedzy i umiejętności, piszą prace magisterskie pod opieką doświadczonych promotorów. Praktyczny charakter prac magisterskich, których tematyka dotyczy problemów występujących w przedsiębiorstwie, to ważny element pozwalający kształcić praktyczne umiejętności absolwenta.

Specjalności

- Finanse i inwestycje przedsiębiorstw - absolwent specjalności posiada wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie zarządzać finansami, w zakresie: planowania finansowego w przedsiębiorstwie, tworzenia budżetów projektów biznesowych oraz pozyskiwania środków unijnych, diagnozy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, oceny efektywności projektów inwestycyjnych, zarządzania inwestycjami oraz oceny ryzyka finansowego.

- Zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie - absolwent specjalności zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie posiada wiedzę oraz umiejętności interpretacji i oceny zjawisk oraz procesów zarządzania przedsiębiorstwem, oceny wpływu otoczenia na przedsiębiorstwo oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, w tym zarządzania innowacjami, potrafi zarządzać projektami biznesowymi, kierować zespołami oraz skutecznie komunikować się i negocjować.

Jak uczymy?

Zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez doświadczoną kadrę, w tym nauczycieli akademickich aktywnych zawodowo poza szkolnictwem wyższym, posiadających szerokie doświadczenie praktyczne z zakresu finansów oraz zarządzania.

Duży nacisk kładziemy na zdobywanie umiejętności praktycznych, między innymi poprzez zajęcia warsztatowe oraz rozwiązywanie konkretnych problemów wybranego przedsiębiorstwa w ramach współpracy z przedsiębiorstwami przy realizacji części zajęć.

Powiązanie z rynkiem pracy stanowi podstawę przekazywanych treści oraz umiejętności. Uczymy pracy w zespole, która jest niezbędna we współczesnych firmach.

Po studiach

Można pracować na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania oraz finansowania, m. in. menedżer finansowy, menedżer projektu, analityk/doradca finansowy, a także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Można kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia.

*Studia będą uruchomione po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2016-03-24

(wntie)

<< POWRÓT
Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u