pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Powstaje uczelniana farma fotowoltaiczna

Jak już informowaliśmy Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy podjął uchwałę w sprawie zakupu gruntu pod budowę tzw. farmy fotowoltaicznej.

Planowana inwestycja dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej, na potrzeby której niezbędny jest zakup nieruchomości niezabudowanej wraz z całą dokumentacją projektową oraz dokumentami wymaganymi do realizacji inwestycji. Zadanie to jest wpisane w Program Gospodarowania Energią PWSZ im Witelona na lata 2015-2020 z perspektywą do 2027. Oddana do eksploatacji farma fotowoltaiczna bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia wydatków Uczelni ponoszonych na zakup energii elektrycznej. Koszt ten w skali roku wynosi obecnie, w zależności od pogody, 300 - 400 tys. zł.

Inwestycja stanowi również ważny element tworzenia zaplecza badawczo-dydaktycznego Uczelni, podporządkowanego konieczności kreacji nowych kierunków kształcenia, planowanych przez Uczelnię w możliwie najbliższej perspektywie. Budowa farmy fotowoltaicznej, która będzie obiektem w skali rzeczywistej oraz jej zintegrowanie z już powstałym Laboratorium OZE (Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych), jak i planowanym Centrum Efektywnego Zarządzania Energią, niewątpliwie wpłyną na uzyskanie środowiskowej przewagi w zakresie wyposażenia dydaktycznego i zwiększą atrakcyjność Uczelni.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że planowana inwestycja jest reakcją na globalne wyzwania w zakresie promocji OZE. Przyrodnicze i społeczne konsekwencje stosowania konwencjonalnych źródeł energii wymusiły na Komisji Europejskiej decyzje o stopniowej zmianie sposobu pozyskiwania energii. Zdecydowanie najważniejszym dokumentem, który wytycza nowe kierunki jest Strategia „Europa 2020”, a polityczne deklaracje na poziomie Unii Europejskiej znalazły swoje odbicie w strategiach lokalnych. W Polityce Energetycznej na Dolnym Śląsku, w Projekcie Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE jest wskazywane jako jedno z działań mających poprawić infrastrukturę energetyczną województwa. Realizując planowaną inwestycję, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona bezpośrednio przyczyni się zatem do realizacji celów gospodarczych związanych z polityką energetyczną regionu.

W nowej perspektywie unijnej 2014-2020, w przeciwieństwie do lat poprzednich, przewidziane są osobne, dedykowane konkursy dotacyjne dla inwestycji zorientowanych na wytwarzanie i wykorzystanie energii na potrzeby własne podmiotów publicznych. Dofinansowania inwestycji na rozwój efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem OZE w ramach funduszy unijnych będzie to zarówno wsparcie bezzwrotne przewidziane w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego. Ważnym elementem, który dodatkowo wzmacnia celowość realizacji inwestycji jest perspektywa zewnętrznego finansowania w wysokości do 85% kosztów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Ogłoszenia konkursów dotyczących naborów wniosków o dofinansowanie na te działania można spodziewać się pod koniec roku  2015 lub na początku 2016.

Uczelnia planowała zakup działki i rozpoczęcie inwestycji na drugi kwartał 2016 r., lecz ze względu na spodziewane terminy dotyczące naborów wniosków zasadnym jest dokonanie transakcji jeszcze w 2015 r. Ze względów budżetowych zakup zostanie sfinalizowany w formie ratalnej.

Przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu Uczelnia musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dlatego ważne jest aby jeszcze w tym roku dokonać zakupu nieruchomości. Spełnienie wymogu formalnego dotyczącego posiadania nieruchomości wiąże się również z koniecznością dokonania zmian zapisów w dokumentacji technicznej polegającej na zmianie właściciela. Wykonanie tych czynności proceduralnych może zająć stosownym urzędom około trzech miesięcy.

Fotowoltaika (PV) - dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

Fotowoltaika znajduje obecnie zastosowanie, mimo stosunkowo wysokich kosztów, w porównaniu z tzw. źródłami konwencjonalnymi, z dwóch głównych powodów: ekologicznych (wszędzie tam, gdzie ekologia ma większe znaczenie niż ekonomia), oraz praktycznych (promieniowanie słoneczne jest praktycznie wszędzie dostępne).

Głównym surowcem do produkcji ogniw fotowoltaicznych jest wafel krzemowy, lecz nie amorficzny, ale krystaliczny. Pojedyncze ogniwo jest w stanie wygenerować prąd o mocy 1-6,97 W. W celu maksymalizacji uzyskiwanych efektów, ogniwa łączone są w moduły fotowoltaiczne (grupy ogniw w urządzeniu). Ogniwa są najczęściej produkowane w panelach o powierzchni 0,2 - 1,0 m². Ogniwa te, przede wszystkim, są stosowane w technice kosmicznej. Ich zaletami są bezobsługowość oraz duża żywotność, gwarantowana na 25 lat. Oprócz tego są stosowane jako źródło zasilania samodzielnych urządzeń np. boi sygnalizacyjnych, świateł drogowych itp. Zaczynają również docierać do budowli i budynków, zwłaszcza tych oddalonych od sieci energetycznych.

Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystywane są również w elektronice użytkowej (kalkulatory, lampy ogrodowe, oświetlanie znaków drogowych), zasilaniu układów telemetrycznych w stacjach pomiarowo rozliczeniowych gazu ziemnego, ropy naftowej oraz energii elektrycznej, zasilanie automatyki przemysłowej i pomiarowej, a także produkcji energii w pierwszych elektrowniach słonecznych. Ogniwa tego typu wykorzystywane są również w użytku domowym. Mylone są one często z kolektorami słonecznymi, które odróżniają się tym, że przekształcają energię promieniowania słonecznego w ciepło.

Fotowoltaika przeżywa intensywny rozwój: Na koniec 2006 roku na całym świecie zainstalowano 1 581 MW paneli fotowoltaicznych a skumulowana moc wynosiła 6 890 MW. Pięć lat później w roku 2011 zainstalowane zostało aż 27 650 MW baterii słonecznych a moc skumulowana urosła do 67 350 MW. Liderem w mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych są Niemcy (32 380 MW mocy paneli słonecznych). Dla porównania, potencjał polskich konwencjonalnych elektrowni to około 38 000 MW.

Fotowoltaika, jako dziedzina zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródła odnawialnego, za jakie w czasowej mikroskali zwykliśmy uważać Słońce, obecnie bardzo dynamicznie się rozwija i należy przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości będzie coraz powszechniej stosowana.

2016-03-29

(mir)

<< POWRÓTImieniny: Halszki, Heleny, KarolaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u